Cevaplar

2013-01-06T11:44:47+02:00

miri arazi= devlet malı olan topraklara denir,   tımar=osmanlı devleti bazı toprak gelirlerini hizmet karşılığ memur ve askerlere vermesi.   bu kadarını biliyorum

0
2013-01-06T11:48:08+02:00

vakıf: devlet hazinesine ait olan yada kişilerin mülk arazi gelirlerinin sosyal kurumların masrafları için ayırdıgı topraklardır 

 

miri:devlet arazisi

 

dirlik :Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet memurlarına, rütbelerine ve memuriyetlerine göre, aylık yerine tahsis edilen vergi kaynağı

 

has : geliri yüzbin akçeden fazla dirliklerdir.padişaha hanedan üyelerine  beylerbeyine ve üst düzey devlet görevlilerine verilir

 

zeamet: geliri yirmi bin ila yüz bin akçe arasında olan dirliklerdir  eyalet merkezlerinde üst düzey yöneticilere verilir

 

tımar: senelik gelirleri üç bin ila yirmi bin akçe arasında olan dirliklerdir osmanlı devletine hizmetli olan bir bölüm asker ve memurlara verilirdi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

0