Cevaplar

2013-01-06T11:51:55+02:00

Almanca, Batı dünyasında yaklaşık yüz milyon insan tarafından konuşulan, temel kültürel dillerden birisidir. Buna ilaveten Doğu Fransa'nın Alsace-Lorraine ve Kuzey İtalya'nın Alto Adige bölgeleri ile Doğu Belçika, Lüksemburg ve Liechtenstein'da da Almanca konuşulmaktadır. ABD'de Almanca konuşan yaklaşık bir ya da bir buçuk milyon, Kanada'da ve Güney Amerika'nın büyük kolonileri ile Namibya ve Kazakistan gibi uzak ülkelerde de beş yüzer bin İnsan bulunmaktadır.

Diğer Germen dil ailesi kökenli diller gibi Almanca da Hint-Avrupa dil ailesinin bir üyesidir. Almanca yazı sistemi oldukça düzenlidir, fakat konuşulan lehçeleri büyük ölçüde değişiklik gösterir ve hatta bazen iletişim kopukluğu gibi problemler doğabilir. Bu lehçeler Yüksek Almanca ve Alçak Almanca olmak üzere iki gruba ayrılır: Yüksek Almanca (Hochdeutsch) lehçesi güneyin yüksek tepelerinde konuşulmaktadır. Bu lehçe özellikle kitaplarda, gazetelerde ve hatta Aşağı Almanca lehçelerinin yaygın olarak konuşulduğu yerlerde bile standart yazı dili olarak kullanılır. Alçak Almanca lehçesi ise kuzeyin alçak topraklarında konuşulmaktadır ve ses sistemi İngilizce'ye yakındır. Örneğin 'door' (door-Yukarı Almanca: Tür) ve 'eten' (to eat-YA: essen) kelimelerinde görüldüğü gibi.

Geleneksel olarak Almanca 14. yüzyılda 'Fraktur' diye bilinen Gotik tarzında yazılmaktaydı. Fakat II. Dünya Savaşı'nı izleyen dönem içinde Fraktur büyük ölçüde tüm Batı Avrupa'da kullanılmış olan Latin yazı karakterleriyle yer değiştirdi. Latin yazı düzeni fazladan sadece bir harf olan 'b' ya da çift 's'yi içerir. Ayrıca j harfi y olarak (örneğin, ja-yes); w harfi v olarak (weiss-white); v harfi f olarak (vier-four) okunur. Bunun yanısıra sch hecesi sh olarak (Schnee-snow); st hecesi sht olarak (Strasse-street) ve sp hecesi shp olarak (sprechen-to speak) okunur. Tek fonetik işaret a, o ve u harfleri üstüne konulan çift noktadır (Rücken-back). Almanca bütün isimlerin büyük harfle başladığı tek dildir.

İngilizce, Alman dil ailesi kökenli bir dil olduğu için her iki dilin kelimelerindeki benzerlik derecesine şaşırmamak gerekir. 'Finger, hand, butter, ring, name, warm and blind' kelimeleri İngilizcede tam olarak ne anlama geliyorsa Almanca'da da aynı anlamına gelmektedir. İngilizce'ye çok benzeyen diğer Almanca kelimeler: Vater (father-baba), Mutter (mother-anne), Freund (friend-arkadaş), Gott (God-Tanrı), Licht (light-ışık), Wasser (water-su), Feur (fire-ateş), Silber (silver-gümüş), Brot (bread-ekmek), Milch (milk-süt), Fisch (fish-balık), Apfel (apple-elma), Buch (book-kitap), gut (good-iyi), alt (old-yaşlı), kalt (cold-soğuk) ve blau (blue-mavi). Son zamanlarda İngilizce'de görülen Almanca'dan alınma kelimeler: Schnitzel, sauerkraut, pumpernickel, kindergarten, dachshund, poodle, yodel, lager, ersatz, edelweiss, meerschaum, wanderlust, hinterland ve blizkrieg. Frankfurther ve hamburger kelimeleri birer Alman şehri olan Frankfurt ve Hamburg'dan gelmektedir.

1 5 1
2013-01-06T11:52:52+02:00

http://www.dilokulu.com/genel.asp?id=427 buna istersen göz at

1 4 1