Cevaplar

2013-01-06T11:56:36+02:00

Işıklı devre reaksiyonları, fotosentetik sistemlerde ışığa bağımlı olarak, güneş enerjisinin kimyasal enerjiye çevrildiği reaksiyonlardır. Bu reaksiyonların sonucunda oksijen, ADP ve NADP+ enerji taşıyıcılarıATP ve NADPH'a dönüştürülür.

Bu tepkimelerde ışığa ve suya ihtiyaç duyulur, düşük ışık şiddeti fotosentez hızını sınırlar. Fiziksel reaksiyonlar oldukları için sıcaklıkdeğişiminden etkilenmezler. Kullanılan ışık enerjisiyle su parçalanır, bu tepkimeye "Hill reaksiyonu" denir. Reaksiyonun sonucunda H+, e- ve O2açığa çıkar. Çıkan ürünler diğer reaksiyonlarda kullanılır. Bu tepkimenin amacı ATP ve NADPH gibi enerji yüklü molekülleri elde etmektir. Bu reaksiyonlar tillakoid membranda geçer ve yavaş olarak gelişirler.

Bu reaksiyonda:

Işık kullanılır. Su kullanılır. NADP kullanılır. ETS görev yapar. ATP üretilir.(6.2=12) NADPH üretilir.(6.2=12) Ferrodoksin görev alır. Fotosistem II görev alır.(Klorofil B) Fotosistem I görev alır.(Klorofil A) Oksijen üretilir.(Atmosfere verilir) İlk elektron yakalayıcısı görev alır.
1 5 1
2013-01-06T11:56:49+02:00

Işıklı devre reaksiyonları, fotosentetik sistemlerde ışığa bağımlı olarak, güneş enerjisinin kimyasal enerjiye çevrildiği reaksiyonlardır. Bu reaksiyonların sonucunda oksijen, ADP ve NADP+ enerji taşıyıcılarıATP ve NADPH'a dönüştürülür.

Bu tepkimelerde ışığa ve suya ihtiyaç duyulur, düşük ışık şiddeti fotosentez hızını sınırlar. Fiziksel reaksiyonlar oldukları için sıcaklıkdeğişiminden etkilenmezler. Kullanılan ışık enerjisiyle su parçalanır, bu tepkimeye "Hill reaksiyonu" denir. Reaksiyonun sonucunda H+, e- ve O2açığa çıkar. Çıkan ürünler diğer reaksiyonlarda kullanılır. Bu tepkimenin amacı ATP ve NADPH gibi enerji yüklü molekülleri elde etmektir. Bu reaksiyonlar tillakoid membranda geçer ve yavaş olarak gelişirler.

Bu reaksiyonda:

Işık kullanılır. Su kullanılır. NADP kullanılır. ETS görev yapar. ATP üretilir.(6.2=12) NADPH üretilir.(6.2=12) Ferrodoksin görev alır. Fotosistem II görev alır.(Klorofil B) Fotosistem I görev alır.(Klorofil A) Oksijen üretilir.(Atmosfere verilir) İlk elektron yakalayıcısı görev alır.

1 5 1