Cevaplar

2013-01-06T12:41:41+02:00

EN IYI SEÇİP TESEKKUR ETSENA. Vurmalı Sazlar 

1) Tahtalar 
Çevgân 
(Askeri Müzik) 
Kaşık 
(Halk Oyunları) 
Çalpara veya Çengi Çubuğu 
(Köçekçe ve Tavşanca'larda) 

2) Zilliler 
Zil (Halile) (Tekke Müziği) 
Mehter Zili (Askeri Müzik) 
Hitit Sistrumu (Askeri Müzik.) 
Zilli Maşa (Halk oyunları) 
Parmak Zili (Eski ve yeni Raks Müziği) 

3) Derililer 
Kös Askeri Müzik 
Davul Askeri ve Halk Müziği 
Nakkare Askeri Müzik 
Kudüm Tasavvuf ve Klâsik Müzik 
Dâire5 Klâsik Müzik 
Def Fasıl Müziği 
Bendir6 Tasavvuf Müziği 
Nevbe Tasavvuf Müziği 
Darbuka7 Oyun havaları 

4) Fırınlanmışlar 
Cam Bardaklar Oyun Müziği 
Kâseler Oyun Müziği 
Fincanlar Oyun Müziği 

B.Nefesli Sazlar 
1) Dilliler 
Zurna Askeri ve Halk Müziği 
Mey Halk Müziği 
Kaval Halk Müziği 
Tulum Halk Müziği 
Sipsi Halk Müziği 
Çifte Halk Müziği 
Arğul Halk Müziği 
Düdük Halk Müziği 

2) Dilsizler 
Nefir Askeri Müzik 
Kaval Halk Müziği 
Ney Klâsik ve Tasavvuf Müziği 
Girift Klâsik Müzik 
Miskal Klâsik Müzik 
Pîşe Klâsik Müzik 
Mû Klâsik Müzik 
Kara kamış Klâsik Müzik 
Komuz Oyun Müziği 
Garmon Mızıka ve Oyun Müziği 
Hokkabaz Borusu Eğlence Müziği 
Mizmar Klâsik Müzik 

C. Telli Sazlar 
1) Yaylılar 
Iklığ Halk Müziği 
Sînekeman8 Klâsik Müzik 
Keman Klâsik Müzik 
Rebab Tasavvuf Müziği 
Klâsik Kemençe Klâsik Müzik 
Karadeniz Kemençesi Halk Müziği 
Ağaç Kemane Halk Müziği 
Yaylı Tanbur Klâsik Müzik 
Kabak Kemane Halk Müziği 

2)Mızraplılar 
Kopuz Askeri ve Halk Müziği 
Kolca Kopuz Halk Müziği 
Lâvta Oyun Müziği 
Çeng ( Mugni) Klasik Müzik 
Tanbur Klasik Müzik 
Ud Klâsik ve halk Müziği 
Kanun Klâsik ve halk Müziği 
Santur Klâsik Müzik 
Saz Ailesi 
Cura Halk Müziği 
Cura-Bağlama Halk Müziği 
Bağlama Halk Müziği 
Tanbura Halk Müziği 
Dîvan (Meydan) sazı 
Halk Müziği 
Tar Ailesi 
Dombra Halk Müziği 
Dotar Halk Müziği 
Setar Halk Müziği 
Asya Türkleri Müziği Çalgıları 

Balaban (MEY) Halk Müziği 
Gubuz Halk Müziği 
Koray Halk Müziği 
Sıbızgı Halk Müziği 
Mazhar Halk Müziği 
Gıçek Halk Müziği 
Kılkopuz Halk Müziği 
Rubab Halk Müziği 
Nay Halk Müziği 
Kemença Halk Müziği 

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/225848-turk-sanat-muzigi-calgilari-nelerdir.html#ixzz2HBtVs610

0
2013-01-06T12:41:49+02:00

keman,kemençe,ud,cümbüş,bağlama,davul,zurna diye biliyorum

0