 Bilgileri Girilecek Olan Öğrenci Sayısını Klavyeden Girerek belirleyin (öğrenci-eleman sayısı)  Not Ortalama hesabında kullanılacak olan kriteri (Vize-Final Kriteri- Vizenin yüzde kaçı? Finalin Yüzde Kaçı) klavyeden okutarak bir değişkene atan,  Dışarıdan(Klavye girişi) öğrenciye ait; Ad, Soyad, Numara, VizeNotu, FinalNotu bilgilerini okutarak diziye (Tek Boyutlu veya Çok Boyutlu) atan,  Daha sonra girilen bu bilgiler doğrultusunda Öğrencilerin not ortalamasını girilen kriter göre (örn: vizenin %30 + finalin%70) hesaplayan  Hesaplama sonucunda öğrencilerin ortalama notlarına göre Harf Notlarını hesaplayıp (AA:90-100 BA:80-89 BB:70-79 CB:60-69 CC: 50-59 DC: 40-49 DD:30-39 FF: 30’dan düşük) ekrana yazdıran,  Tüm Öğrencilere ait Vize, Final ve Ortalama notlarının; En Büyük Değerini, En Küçük Değerini bulup ekrana yazdıran  Öğrencilere ait ortalama notlarını büyükten-küçüğe ve küçükten büyüğe sıralamasını yapan programı C dilinde yazınız. yardımcı olursanız çoksevinirim çok teşekkür ederim

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-06T12:52:12+02:00

#include<conio.h>

#include<stdio.h>

int main()

{

int vize,final,but;

float ort;

char ad[10],soyad[10];

printf("adinizi giriniz");scanf("%s",ad);

printf("soyadinizi giriniz");scanf("%s",soyad);

printf("vize notunuzu giriniz:");scanf("%d",&svize);

printf("final notunuzu giriniz:");scanf("^%d",&final);

ort=vize*0.4+(final*0.6;

if

 

if(ort<

1 5 1