Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-06T12:48:35+02:00

 Bir mala önce %20 zam yapıp, sonra zamlı fiyat üzerinden %20 indirim yapılırsa, aşağıdaki sonuçlardan hangisi oluşur? 

 

1 mal a liraya alınıp 2b liraya satılarak c lira zarar ediliyor. II. mal ise 2a liraya alınıp 6b liraya satılarak c lira kar ediliyor. I. malın satışından zarar % kaçtır?

 

Yavuz %20 kar ile 90000 liraya satacağı kalemini %20 zararla kaça satacaktır?

 

 Bir tüccar bir top kumaşın 2/5 ini %30 kar ile, kalan kısmını da %20 kar ile satarsa, bu kumaşın tamamı % kaç kar ile satılmış olur? 

 

 Bir tüccar x liraya aldığı malı y liraya satmaktadır. y=(8x)/5 olduğuna göre bu satıştan % kaç kar elde edilmektedir?

 

 Bir malın yarısını %10 zararla, diğer yarısını %80 kar ile satan bir satıcı, tüm satıştan % kaç kar eder? 

 

Sekiz tanesini a liraya aldığı bir malın, on tanesini 3a liraya satan bir bakkal bu satıştan yüzde kaç kar etmiştir?

 

 Bir satıcı tanesini a liraya aldığı kalemlerinin yarısını kaybetmiştir. Zarar etmemesi için tanesini kaça satmalıdır? 

 

Ahmet parasının %20 sini Ali’ye verirse paraları eşit oluyor. Ali’nin parası, Ahmet’in parasının % kaçıdır? 

 

Bir sınıfın öğrencilerinin %30 u kızdır. Erkeklerin % 40 ının ve tüm sınıfın % 43 ünün başarılı olduğu bir dersten kız öğrencilerin yüzde kaçı başarılıdır? 

 

Bankaya yatırılan 250 milyon liranın 6 aylık faizi 100 milyon liradır. Buna göre banka yıllık % kaç faiz uygulamıştır? 

 

Bir vazo satış fiyatı üzerinden, art arda yapılan %20 ve %35 lik iki zamdan sonra, 972 bin liraya satılıyor. Vazonun bu iki zamdan önceki satış fiyatı kaç bin liradır? 

 

Bir mağaza %20 indirim yaptığında, satışları %30 artıyor. Bu mağazanın günlük kasa gelirindeki değişme ne olur?

 

 Bir mal arka arkaya yapılan %20 ve %25 indirimden sonra satılıyor. Tek indirim yapılsaydı % kaç olurdu?

 

Bir satıcı bir malı %25 kar ile satmaktadır. Eğer bu malı satış fiyatı üzerinden art arda %40 ve %20 lik iki indirim yaparak satarsa, 500.000 lira zarar ediyor. Satıcı bu malı kaç liraya almıştır?

 

 Bir satıcı 7 tanesini x liraya aldığı kalemlerin 4 tanesini yine x liraya satıyor. Bu satıştaki karı % kaçtır?

 

 Bankaya %80 den yatırılan para 9 ay sonra 252 bin lira faiz getirmiştir. Bankaya yatırılan para kaç bin liradır?

 

330 bin lira %70 ten kaç ay sonra 77 bin lira faiz getirir? 

 

A liranın %80 ini %45 ten x ay; kalanı da %60 tan y yıl bankaya faize veriliyor. Her iki faizin geliri eşit olduğuna göre x ile y arasındaki bağıntı nedir? 

 

Tuz oranı %10 olan 20 litrelik tuzlu suyun yarısına 5 litre su, diğer yarısına 10 litre su katılıyor. Bu iki karışım tekrar bir kapta toplanırsa, son durumda tuz yüzdesi yaklaşık olarak ne olur? 

1 1 1