 Ödev Microsoft Visual Studio.Net ortamında C# ConsoleApplication Projesi olarak yapılacak  Bilgileri Girilecek Olan Öğrenci Sayısını Klavyeden Girerek belirleyin (öğrenci-eleman sayısı)  Not Ortalama hesabında kullanılacak olan kriteri (Vize-Final Kriteri- Vizenin yüzde kaçı? Finalin Yüzde Kaçı) klavyeden okutarak bir değişkene atan,  Dışarıdan(Klavye girişi) öğrenciye ait; Ad, Soyad, Numara, VizeNotu, FinalNotu bilgilerini okutarak diziye (Tek Boyutlu veya Çok Boyutlu) atan,  Daha sonra girilen bu bilgiler doğrultusunda Öğrencilerin not ortalamasını girilen kriter göre (örn: vizenin %30 + finalin%70) hesaplayan  Hesaplama sonucunda öğrencilerin ortalama notlarına göre Harf Notlarını hesaplayıp (AA:90-100 BA:80-89 BB:70-79 CB:60-69 CC: 50-59 DC: 40-49 DD:30-39 FF: 30’dan düşük) ekrana yazdıran,  Tüm Öğrencilere ait Vize, Final ve Ortalama notlarının; En Büyük Değerini, En Küçük Değerini bulup ekrana yazdıran  Öğrencilere ait ortalama notlarını büyükten-küçüğe ve küçükten büyüğe sıralamasını yapan programı C# programlama dilinde bir program istiyorlar lütfen yardımcı olur musunuz yaptığım halde çalıştıramıyorum sorun yaşıyorm

1

Cevaplar

2013-01-06T13:10:15+02:00

uzun bi program yazana kadar süre biter :D

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms;   namespace WindowsFormsApplication1 { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); }   private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { int not1, not2, not3; double ortalama; try { not1 = int.Parse(textBox1.Text); not2 = int.Parse(textBox2.Text); not3 = int.Parse(textBox3.Text); ortalama = (not1 + not2 + not3) / 3; textBox4.Text = ortalama.ToString(); }
1 3 1