Cevaplar

2013-01-06T13:21:57+02:00

 – Türklerde “il” veya “el” kelimeleri ne anlama gelirdi?

(Devlet ve barış)

2 – “il” nedir? Tanımını tapınız.

(il, vatanı koruyarak milleti huzur ve barış içinde yaşatmayı amaçlayan siyasi bir teşkilattır.)

 

3 – “Türk cihan hâkimiyeti” anlayışı nedir?

(Türk devletlerinde yönetme yetkisini Gök Tanrı’dan alan kağan, bu yetkiyi sadece kendi devletinde değil yeryüzündeki bütün insanlar üzerinde kullanmıştır. Bu doğrultuda kağan, dünyayı hâkimiyeti altına alarak yönettiği bütün insanları adaletli bir yönetim ile huzur, refah ve barış ortamında yaşatmayı görev kabul eder. Buna Türk cihan hâkimiyeti anlayışı denir.)

 

4 – Türklerde devlet anlayışı nasıldı?

Devlet için “baba” sıfatı kullanılmıştır. Toprak ise “devlet baba” nın koruduğu “ana vatan” şeklinde ifade edilmiştir.

İcraatlarından memnun olunmayan yöneticiler yönetimden uzaklaştırılmıştır.

Halk, yöneticiler tarafından Tanrı’nın emaneti olarak kabul edilmiştir.

 

5 – Türklerde devleti oluşturan başlıca unsurlar nelerdir?

(Bağımsızlık, halk(millet), ülke(vatan) ve teşkilat)

 

6 – Türklerde bağımsızlık duygusunun oluşması ve gelişmesinin temel sebebi neydi?

(Bunda bozkır kültürü önemli bir rol oynamıştır. Türklerin atlı – göçebe hayat tarzını benimsemeleri, özgür bir yapıya sahip olmalarına, dolayısıyla bağımsızlığın milli bir karakteristik özellik haline gelmesine sebep olmuştur.)

 

7 – Türklerde halkın soylular, köleler, din adamları gibi çeşitli sosyal sınıflara ayrılmamasının temel sebepleri nelerdi?

Ülke topraklarının devletin malı olması

Göçebe yaşamaları

 

8 – Türklerde “vatan sevgisi”nden ilk kez bahseden hükümdar kimdir?

(Mete Han’dır.)

 

9 – Türklerin kısa sürede devlet kurabilmelerinin sebepleri nelerdir?

İyi bir boy teşkilatına sahip olmaları

Teşkilatçı bir yapıya sahip olmalarıdır.

 

10 – Türklerin askeri alanda dünyanın değişik ülkeleri üzerindeki etkileri nelerdir?

Roma ordusunda onlu sistem uygulandı. IV. Yüzyılın sonlarında bu orduda yay kullanılan en önemli silah oldu.

Batı’da ceket ve pantolon giyilmeye başlandı.

Avrupa’da üzengi kullanımı Avarlarla yaygınlaştı.

V. Yüzyıl başlarında “Turan “ taktiğinin uygulanmaya başlandı. Bizans ordusunda Türk giyim tarzı ve saç biçimi de tercih edildi.

IX. Yüzyıl ortalarında Ruslar, Hazar, Peçenek ve Kuman; Balkan Slavları ile Tuna Bulgarları aracılığı ile hem eğitim hem teçhizat (silah, tuğ) yönlerinden Türkleri örnek alan askeri güçler oluşturdu.

Cengiz Han ordusunda onlu sistem uygulandı.

Süvari tekniğini Türklerden öğrenen Çinliler Türk süvari kıyafeti olan ceket, pantolon ve çizme kullanmaya başladı.

Çinliler ve Avrupalı kavimler et konservesi yapmayı da Türklerden öğrendi.

 

11 – Türk ordusunun başlıca özellikleri nelerdi?

Türk ordusu ücretli askerlerden oluşmazdı.

Ordunun büyük bir bölümü atlı askerlerden (süvari) oluşurdu.

Her Türk asker sayılırdı.

 

12 – Türk ordusunun kullandığı başlıca silahlar nelerdi?

(Çift kavisli yaylar, ıslık çalan oklar, kargı, süngü, kılıç, mızrak, kalkan, zırh ve tolga(miğfer))

 

13 – Türk ordusunun genellikle ok, yay, kılıç gibi taşınabilir hafif silahlar kullanmasının temel sebebi neydi?

(Türk ordusunun çoğunluğunun atlı birliklerden oluşmasıdır.)

 

14 – Türk milleti için “Ordu – Millet” deyiminin kullanılmasının sebebi neydi?

(Bozkır hayatının zor şartları Türkleri mücadeleci ve disiplinli bir yapıya sahip olmalarını gerekli kılmıştır. Günlük yaşantı içinde var olan bu disiplin anlayışı, savaş sırasında da bütün milletin iç teşkilatını bozmadan bir ordu gibi harekete geçmesini kolaylaştırmıştır. Askerliğin özel bir meslek sayılmadığı Türklerde ailesini ve malını korumak isteyen herkes asker olarak yetişmek zorundadır. Halk içinde kadın erkek ayrımı yapılmaksızın hemen her Türk, iyi bir asker ve her an savaş hazır durumdadır. Bu yüzden Türk milleti için “ordu – millet” deyimi kullanılmıştır.)

 

15 – Türklerde ilk düzenli ordu hangi Türk devleti ve hükümdarı tarafından kurulmuştur?

(Büyük (Asya) Hun Devleti’nin hükümdarı Mete Han tarafından kurulmuştur.)

0
2013-01-06T13:34:28+02:00

– Türklerde “il” veya “el” kelimeleri ne anlama gelirdi?

(Devlet ve barış)

 

2 – “il” nedir? Tanımını tapınız.

(il, vatanı koruyarak milleti huzur ve barış içinde yaşatmayı amaçlayan siyasi bir teşkilattır.)

 

3 – “Türk cihan hâkimiyeti” anlayışı nedir?

(Türk devletlerinde yönetme yetkisini Gök Tanrı’dan alan kağan, bu yetkiyi sadece kendi devletinde değil yeryüzündeki bütün insanlar üzerinde kullanmıştır. Bu doğrultuda kağan, dünyayı hâkimiyeti altına alarak yönettiği bütün insanları adaletli bir yönetim ile huzur, refah ve barış ortamında yaşatmayı görev kabul eder. Buna Türk cihan hâkimiyeti anlayışı denir.)

 

4 – Türklerde devlet anlayışı nasıldı?

Devlet için “baba” sıfatı kullanılmıştır. Toprak ise “devlet baba” nın koruduğu “ana vatan” şeklinde ifade edilmiştir.

İcraatlarından memnun olunmayan yöneticiler yönetimden uzaklaştırılmıştır.

Halk, yöneticiler tarafından Tanrı’nın emaneti olarak kabul edilmiştir.

 

5 – Türklerde devleti oluşturan başlıca unsurlar nelerdir?

(Bağımsızlık, halk(millet), ülke(vatan) ve teşkilat)

 

6 – Türklerde bağımsızlık duygusunun oluşması ve gelişmesinin temel sebebi neydi?

(Bunda bozkır kültürü önemli bir rol oynamıştır. Türklerin atlı – göçebe hayat tarzını benimsemeleri, özgür bir yapıya sahip olmalarına, dolayısıyla bağımsızlığın milli bir karakteristik özellik haline gelmesine sebep olmuştur.)

 

7 – Türklerde halkın soylular, köleler, din adamları gibi çeşitli sosyal sınıflara ayrılmamasının temel sebepleri nelerdi?

Ülke topraklarının devletin malı olması

Göçebe yaşamaları

 

8 – Türklerde “vatan sevgisi”nden ilk kez bahseden hükümdar kimdir?

(Mete Han’dır.)

 

9 – Türklerin kısa sürede devlet kurabilmelerinin sebepleri nelerdir?

İyi bir boy teşkilatına sahip olmaları

Teşkilatçı bir yapıya sahip olmalarıdır.

 

10 – Türklerin askeri alanda dünyanın değişik ülkeleri üzerindeki etkileri nelerdir?

Roma ordusunda onlu sistem uygulandı. IV. Yüzyılın sonlarında bu orduda yay kullanılan en önemli silah oldu.

1 5 1