Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-06T13:39:05+02:00

İnsanların, Allah Teâlâya yapmaları gereken ibadet, göstermeleri gereken saygı, sevgi ve korkuyu, Onun dışında herhangi bir mahluku mabud kabul ederek ona yöneltmeleri hali. Put, ayet ve hadislerde "sanem" ve "vesen" şeklinde de isimlendirilmektedir. "Asnâm-putlar", "sanem" kelimesinin çoğuludur. 

İbnul-Esîr, en-Nihâye, adlı kitabında "sanem" kelimesini; "Allah'dan başka ilâh edinilen şey" diye tanımlamaktadır.


bilmeyene öğretmek için söylüyorum....putperstlik ayrı bir din dir?

9 4 9