Cevaplar

2012-10-04T19:11:57+03:00

Osmanlı İmparatorluğu'nun bu cepheyi açma sebepleri:

93 Harbi'nden beri Rusya’nın elinde olan Kars, Ardahan, Artvin ve Batumillerini geri almak. Rusya'nın kontrolü altında olan Kafkasya Müslümanlarının ayaklanarak kendi topraklarını kurtarmasına yardım etmek. Hazar Denizi'nden başlayarak Orta Asya'da yaşayan,Türk dillerini konuşanTürkî halklarla temasa geçerek Turancılık planını gerçekleştirmek. Rusları bu cepheye güç transferi yapmak zorunda bırakarak AlmanlarınDoğu Cephesi'ndeki hareketlerini hafifletmek. Bu kararın verilmesinde Almanların Azerbaycan-Bakü petrollerinden yararlanma isteğinin de katkısı vardır.
0