Cevaplar

2013-01-06T14:17:15+02:00

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin zararları

 

Yetersiz ve dengesiz beslenme durumunda vücudun büyümesi, gelişmesi ve normal çalışmasında aksaklıklar olacağından “yeterli ve dengeli beslenme sağlığın temelidir” diyebiliriz.

Yetersiz ve dengesiz beslenme birçok hastalıkların (beriberi, pellegra, skorbüt, marasmus, raşitizm gibi doğrudan sebebi olduğu gibi, diğer birçok hastalıkların (kızamık, boğmaca, verem, ishal gibi) kolay yerleşmesinde ve ağır seyretmesinde önemli rol oynar. Yetersiz ve dengesiz beslenen bir kişinin vücudu mikroorganizmalara karşı dayanıklı değildir. Bu bakımdan bu gibi kimseler kolay hasta olurlar ve hastalıkları ağır seyreder. Ayrıca, herhangi bir besin öğesinin yetersiz alınması durumunda vücutta besin öğesinin görevi yerine getirilemeyeceğinden vücut çalışması aksamakta ve hastalık baş göstermektedir. Yetersiz beslenmenin hüküm sürdüğü toplumlarda sosyal düzensizlikler olağan şeylerdir.

Yetersiz ve dengesiz beslenme, insanın çalışma, planlama ve yaratma yeteneğini düşürür.

Ekonomik bakımdan gelişmiş olmanın ilk şartı insan gücünü, üretimi artırmak için kullanabilmektir.

Yetersiz ve dengesiz beslenme yüzünden zihnen ve bedenen iyi gelişmemiş, yorgun, isteksiz ve hasta bireyler toplum için bir güç ve kuvvet değil, bir yüktür.

 

Yetersiz Beslenme İle İlgili Sağlık Sorunları

 

•         Protein-enerji dengesizliği sonucu büyüme-gelişme geriliği

•         Anemi

•         Raşitizm

•         Endemik guatr

•         Vitamin yetersizliklerine bağlı cilt yaraları

 

Dengesiz Beslenme İle İlgili Sağlık Sorunları

 

Öldürücü hastalıklar                         Risk faktörleri

     

* Koroner kalp hastalıkları             * Beslenme, hareketsizlik, yüksek tansiyon, sigara

* Kanser                                       * Beslenme, sigara, alkol, çevre koşulları

* Nefes darlığı                               * Sigara

* Siroz                                          * Alkol, hepatitler, toksik öğeler

* Diyabet                                      * Beslenme, hareketsizlik

* Kazalar                                      * Trafik, dikkatsizlik, olumsuz çevre koşulları

 

Süründüren Hastalıklar                    Risk faktörleri

 

* Osteoporoz                                * Beslenme, hareketsizlik, yaş

* Diş çürükleri                               * Beslenme, diş bakımsızlığı

* Osteoartirit,  disk hernisi             * Beslenme, hareketsizlik, kazalar

* Safra kesesi hastalıkları               * Beslenme

* Hemoroit                                    * Beslenme, hareketsizlik ve OBEZİTE

 

 

 

Yapılan çeşitli araştırmalar toplumumuzun önemli bir kısmının dengesiz beslenmekte olduğunu ortaya koymaktadır. Dengesiz beslenmenin etkilediği grupların başında ise gelişmekte olan çocuklar, gençler, gebe ve emzikli anneler gelmektedir.

Toplumda beslenme yetersizliği sorunlarının oluşmasındaki nedenleri şu şekilde sıralanabilir.

 

1-     Besin üretimi, dağılımı ve teknolojisindeki yetersizlik ve düzensizlikler. Bu durum toplumdaki bireylere yetecek kadar besin bulunmayışı demektir.

2-     Satın alma gücünün yetersizliği,

3-     Eğitim eksikliği, beslenme bilgisinin yetersizliği,

4-     Çevre koşullarının sağlık kurallarına uygun olmayışı.

 

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin nedenleri araştırıldığında beslenme bilgisinden yoksunluğun diğer faktörler kadar önem taşıdığı görülmektedir. Bu bakımdan yetersiz ve dengesiz beslenmenin önlenmesinde beslenme eğitimi büyük önem taşımaktadır.

 

 

 

0
2013-01-06T14:17:33+02:00

Yetersiz ve dengesiz beslenme durumunda vücudun büyümesi, gelişmesi ve normal çalışmasında aksaklıklar olacağından “yeterli ve dengeli beslenme sağlığın temelidir” diyebiliriz.

Yetersiz ve dengesiz beslenme birçok hastalıkların (beriberi, pellegra, skorbüt, marasmus, raşitizm gibi doğrudan sebebi olduğu gibi, diğer birçok hastalıkların (kızamık, boğmaca, verem, ishal gibi) kolay yerleşmesinde ve ağır seyretmesinde önemli rol oynar. Yetersiz ve dengesiz beslenen bir kişinin vücudu mikroorganizmalara karşı dayanıklı değildir. Bu bakımdan bu gibi kimseler kolay hasta olurlar ve hastalıkları ağır seyreder. Ayrıca, herhangi bir besin öğesinin yetersiz alınması durumunda vücutta besin öğesinin görevi yerine getirilemeyeceğinden vücut çalışması aksamakta ve hastalık baş göstermektedir. Yetersiz beslenmenin hüküm sürdüğü toplumlarda sosyal düzensizlikler olağan şeylerdir.

Yetersiz ve dengesiz beslenme, insanın çalışma, planlama ve yaratma yeteneğini düşürür.

Ekonomik bakımdan gelişmiş olmanın ilk şartı insan gücünü, üretimi artırmak için kullanabilmektir.

Yetersiz ve dengesiz beslenme yüzünden zihnen ve bedenen iyi gelişmemiş, yorgun, isteksiz ve hasta bireyler toplum için bir güç ve kuvvet değil, bir yüktür.

 

Yetersiz Beslenme İle İlgili Sağlık Sorunları

 

•         Protein-enerji dengesizliği sonucu büyüme-gelişme geriliği

•         Anemi

•         Raşitizm

•         Endemik guatr

•         Vitamin yetersizliklerine bağlı cilt yaraları

 

Dengesiz Beslenme İle İlgili Sağlık Sorunları

 

Öldürücü hastalıklar                         Risk faktörleri

     

* Koroner kalp hastalıkları             * Beslenme, hareketsizlik, yüksek tansiyon, sigara

* Kanser                                       * Beslenme, sigara, alkol, çevre koşulları

* Nefes darlığı                               * Sigara

* Siroz                                          * Alkol, hepatitler, toksik öğeler

* Diyabet                                      * Beslenme, hareketsizlik

* Kazalar                                      * Trafik, dikkatsizlik, olumsuz çevre koşulları

 

Süründüren Hastalıklar                    Risk faktörleri

 

* Osteoporoz                                * Beslenme, hareketsizlik, yaş

* Diş çürükleri                               * Beslenme, diş bakımsızlığı

* Osteoartirit,  disk hernisi             * Beslenme, hareketsizlik, kazalar

* Safra kesesi hastalıkları               * Beslenme

* Hemoroit                                    * Beslenme, hareketsizlik ve OBEZİTE

 

 

 

Yapılan çeşitli araştırmalar toplumumuzun önemli bir kısmının dengesiz beslenmekte olduğunu ortaya koymaktadır. Dengesiz beslenmenin etkilediği grupların başında ise gelişmekte olan çocuklar, gençler, gebe ve emzikli anneler gelmektedir.

Toplumda beslenme yetersizliği sorunlarının oluşmasındaki nedenleri şu şekilde sıralanabilir.

 

1-     Besin üretimi, dağılımı ve teknolojisindeki yetersizlik ve düzensizlikler. Bu durum toplumdaki bireylere yetecek kadar besin bulunmayışı demektir.

2-     Satın alma gücünün yetersizliği,

3-     Eğitim eksikliği, beslenme bilgisinin yetersizliği,

4-     Çevre koşullarının sağlık kurallarına uygun olmayışı.

 

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin nedenleri araştırıldığında beslenme bilgisinden yoksunluğun diğer faktörler kadar önem taşıdığı görülmektedir. Bu bakımdan yetersiz ve dengesiz beslenmenin önlenmesinde beslenme eğitimi büyük önem taşımaktadır.

 

 

 

0