Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-06T14:46:01+02:00

TİCARETİN KÖK TÜRK DEVLETİNİN EKONOMİSİNE ETKİSİ

İslam öncesi Türk devletlerinde ekonominin temeli hayvancılık ve ticarete dayanıyordu. At, koyun ve sı¬ğır besleyen Türkler komşu ülkelere hayvan satarak ekonomik kazanç sağlamışlardır. Hunlar ve Göktürk¬ler döneminde Çin’e sattıkları mallarının karşılığı olarak Çin’den ipek almışlardır. Çin’den başlayıp Av¬rupa’ya kadar ulaşan “İpek Yolu”da Türkler için önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Türk – Çin sınırın¬daki kasabalar iki toplum arasında ortak pazar yeri olarak kullanılmıştır. Uygurlar döneminde yerleşik hayata geçiş ve şehirleşme ile birlikte ticaret de geliş¬miştir. Ticaret kervanlarının geçtiği yollar “ipek Yolu” olarak isimlendirilmiştir. Türk devletleri Çin, Sasani ve Bizans ile bu ticaret yoluna hakim olabilmek amacıyla mücadele etmişlerdir.
Demircilikte ilerleyen Türkler özellikle yaptıkları at ko¬şum takımlarını ve silahları komşu ülkelere satmış¬lardır.
İslamiyet’ten önceki Türk devletleri Türgişler’e kadar para yerine daha çok üzeri resmi damgalı ipek par¬çaları kullanmıştır. Türgişler döneminde ise para kul¬lanmaya başlamışlardır.

1 5 1
2013-01-06T14:46:08+02:00

http://egitim.g94.net/ticaretin-kok-turk-devletinin-ekonomisine-etkisi.html

1 5 1