Cevaplar

2013-01-06T14:52:10+02:00

peygamber efendimizin (s.a.v) doğumundan 25 yaşına kadar olan haytı islamın ve imanın şartları namazın farzları (içten ve dıştan ) ağırlıklı olarak bunlar çrıka

1 5 1
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-06T14:53:13+02:00

1. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın insanlar arasından seçip görevlendirdiği ve vahiy verdiği kişilere verilen adlardan değildir?

A)Nebi                           B)Resul             C)Peygamber         D)Halife

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerim’in indirilmeye başlandığı tarihtir.

A) 1453 yılı Mayıs ayı                  B) 20 Nisan – 571

C) 610 yılı Ramazan ayı            D) Belli değil

 

3. Kuranı Kerim aşağıdaki mübarek gecelerden hangisinde indirilmeye başlanmıştır?

A) Kadir Gecesi                          B) Miraç Gecesi               C) Regaip Gecesi               D) Berat Gecesi

 

4. “Matta, Markos, Luka, Yuhanna” hangi kutsal kitabın içerisinde yer alır?

A) Tevrat                                       B) Zebur                                               C) İncil                   D)Suhuf

 

5. Kuranı Kerim’in indirilişinin asıl amacı nedir?

A) Namazda okumak için

B) İnananları birleştirmek için

C) Mezarlıkta okumak için

D) Okuyup anlamak ve yaşamak için

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da geçen peygamber isimlerinden biri değildir?

A) Adem          B) Yusuf              C)Salih              D) Ali

 

7. Allah’ın kendisine yeni bir kitap ve din gönderdiği peygamberlere ne isim verilir?

A)Nebi           B)Resul             C)Peygamber         D)Halife

 

8. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin niteliklerinden değildir?

A) Doğru olmak                          B) Güvenilir olmak

C) Hükümdar olmak                  D) Hatasız olmak

 

9. Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarına …………………, günah işlemekten uzak olmalarına ise ………………….denir. Verilen boşlukları aşağıdakilerden uygun şekilde doldurunuz.

A)Zeki-Kurnaz                             B)Fetanet-İsmet

C)İsmet-Zeki                                               D)Fetanet-Kurnaz

 

10. Aşağıdaki Peygamberlerinden hangisine suhuf verilmemiştir?

A)Hz.Adem                                   B)Hz. Şit

C)Hz.İdris                                     D)Hz.Muhammed

 

11. Tekvin-Tesniye hangi kutsal kitabın bölümleridir?

A) Tevrat                       B) Zebur                                C) İncil                   D)Suhuf

 

12. Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması kimlerin zamanlarında olmuştur?

A) Hz.Ömer – Hz. Osman

B) Hz. Ebu Bekir – Hz.Osman

C) Hz.Ebu Bekir – Hz.Ali

D) Hz. Ömer – Hz. Ali

 

13. Aşağıda Kur’an-ı Kerimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kur’an da 114 süre ve yaklaşık 6666 ayet bulunmaktadır.

B) Kur’an’ın en uzun süresi Bakara, en kısa süresi Kevser süresidir.

C) Kur’an’ın ilk inen ayetleri Alak süresinin ilk beş ayetidir.

D) Kur’an’ın ilk süresi bakara, son süresi nas süresidir

 

14. Allah’ın peygamberlerine gönderdiği mesajın ortak amacı nedir?

A) Komşuya iyilik etmek

B) Allah’a (bilgi yelpazesi.net) inanmaya çağırmak

C) Dürüstlüğe (bilgi yelpazesi.net) çağırmak

D) Anne ve babaya saygıya çağırmak

 

15. “Kitapçık biçimindeki ilahi kitaplara………denir”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?

A)Kur’an              B) Suhuf               C) İncil             D)Zebur

 

16. Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz döneminde yazanlara ne ad verilir?

A) Sahabe                                    B)Muhacir

C) Vahiy Kâtibi                             D)Ensar

 

17. Bütün vücudu yıkayarak aldığımız abdestin ismi nedir?

A)Namaz abdesti                       B)Banyo abdesti

C)Gusül abdesti                         D)Teyemmüm

 

18. Abdest alacak suyu olmayan birisi, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A)Su bulana kadar namazlarını kılmamalıdır

B)Teyemmüm yaparak namazını kılmalıdır

C)Hiçbir şey yapmadan namazını kılmalıdır

D)Gusul abdesti alıp namazını kılmalıdır

 

19. Asr suresinde iman eden, salih amel işleyen ve sabrı tavsiye edenlerle ilgili ne denilmektedir?

A)Cennete gidecekleri

B)İyi insanlar oldukları

C)Ziyanda-hüsranda olmadıkları

D)Müslüman oldukları

 

20. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Hz.Muhammed(SAV)-Kur’an-ı Kerim

B) Hz.Musa(AS)-Tevrat

C) Hz.İsa(AS)-İncil

D) Hz.Harun(AS)-Zebur

 

21.Teyemmüm abdestinin alınışını ve teyemmüm abdesti bozan durumları yazınız.

 

22.Namaz nedir? Niçin kılınır? Açıklayını

3 3 3