Cevaplar

2013-01-06T15:08:18+02:00

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti,[5] Ankara ilinin merkezi, Türkiye'nin en kalabalık ikinci ve dünyanın en kalabalık otuz sekizinci kenti. Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alır. Türkiye'nin coğrafi merkezine yakın olduğu için, hem konum hem de işlev itibariyle Türkiye'nin kalbi benzetmesi yapılır.[1][2]Ortalama 938 metre rakıma sahip olan[6] kentin nüfusu, 2011 yılı nüfus sayımına göre 4.890.893'dur.[7][3]

Bilinen tarihi en az 10 bin yıl öncesine, Eski Taş Çağı'na ulaşan[8] Ankara,Hattileri, Hititleri, Frigleri, Lidyalıları, Ahamenişleri (Persler), Makedonyalıları,Galatları (Keltler), Romalıları, Selçukluları ve Osmanlıları ağırlamış, Batı ve Doğu medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Geçmişte, Galatların bir boyu olan Tektosaglara[9] ve sonrasında Friglere[10] başkentlik yapmış olan kent, 13 Ekim 1923'ten beri Türkiye'ye[5] başkentlik etmektedir.

Ankara; kedisi, keçisi, tiftiği, tavşanı, armudu, balı, çiğdemi ve Kalecik Karası denilen misket üzümü ile ünlüdür.[11]

Konu başlıkları   [gizle]  1 Etimoloji 2 Tarihçe 2.1 Hattiler ve Hititler 2.2 Frigler ve Lidyalılar 2.3 Ahameniş Persler ve Büyük İskender 2.4 Galatlar 2.5 Roma İmparatorluğu 2.6 Osmanlı İmparatorluğu 2.7 Kurtuluş Savaşı ve başkent oluşu 3 Coğrafya 3.1 İklim 4 Yönetim 4.1 Belediye başkanları 5 Nüfus 6 Şive 7 Ekonomi 7.1 Turizm 8 Altyapı 8.1 Ulaşım 8.2 Sağlık 8.2.1 Atatürk Orman Çiftliği 8.3 Anıtlar ve heykeller 8.4 Arkeolojik alanlar 8.5 Çağdaş yapılar 8.6 Şenlikler 9 Eğitim 9.1 Üniversiteler 10 Spor 10.1 Futbol 10.2 Basketbol 10.3 Voleybol 11 Uluslararası ilişkiler 11.1 Kardeş kentler 12 Görüntüler 13 Coğrafi konumu 14 Ayrıca bakınız 14.1 İlgili belgeseller 15 Kaynakça 15.1 Dipnotlar 16 Dış bağlantılar
1 1 1
2013-01-06T15:09:00+02:00

Esertepe-anıtkabir -kocatepe aklıma gelenler bunlar

2 4 2