Cevaplar

2013-01-06T15:13:37+02:00

Kimyasal reaksiyonlar sonucunda kimyasal degisimler söz konusudur. Bir reaksiyon sonucunda reaksiyona giren reaktantin veya reaktantlarin yapisi ve enerjisi degisir. Kimyasal reaksiyonlari su sekilde siralayabiliriz.

01. Sentez Reaksiyonlari (Synthesis Reactions)

X + YàXYgenel formülü ile ifade edilir. X ve Y reaksiyona giren reaktantlari sembolize etmektedir. Reaktantlar, element (N2, O2) olabilecegi gibi bilesikte (CO2, CH4) olabilir. Çesitli sentez reaksiyonlari vardir.

* Herhangi bir elementin, oksijen ile reaksiyonu sonucunda o elementin oksit bilesigi elde edilir.

2Ba + O2 à 2BaO

Bazi elementlerin birden fazla oksit bilesigi vardir. Bunun sebebi ise oksijenle reaksiyona giren metalin farkli yüklere sahip olmasidir.

4Cu+ + O2 à 2Cu2O
2Cu++ + O2 à 2CuO

* Iki tane ametalin reaksiyonu sonucunda kovalent bagli bilesik elde edilir.

2H2 + O2 à2H2O

* Ametaller oksijen ile reaksiyon verir. Buna örnek olarak karbondioksit gazi eldesini verebiliriz

C + O2àCO2

* Bilesiklerin sentez reaksiyonlarina asagidaki örnek verilebilir.

6CO2 + 6H2O à C6H12O6 + 6O2

* Metal oksitlerin su ile reaksiyonu sonucunda hidroksit bilesikleri elde edilir.

CuO + H2O à Cu(OH)2

02. Parçalanma Reaksiyonlari (Decomposition)

XY –> X + Y genel formülü ile ifade edilir. Bir bilesikteki baglar kirilarak kendini olusturan elementlere veya basit moleküllere ayrisir.

2HgO à 2Hg + O2

* Eger bag kirma islemi bilesige elektrik akim uygulanarak gerçeklestiriliyorsa bu isleme elektroliz denir. Örnegin suyun kendini olusturan atomlarina ayristirilmasi bu yolla olur.

2H2O à 2H2 + O2

* Metal karbonatlar isitildiklarinda , karbondioksit ve metal oksit seklinde parçalanirlar

CaCO3 àCaO + CO2

Li2CO3 à Li2O + CO2

* Metal hidroksitler (NaOH ve KOH hariç) isitildiklarinda metal oksit ve su molekülüne ayrisirlar.

Cu(OH)2 à CuO + H2O

* Metal kloratlar isitildiklarinda metal klorürleri (tuzlari) ve oksijene ayrisirlar.

2KClO3 à 2KCl + 3O2

Ba(ClO3)2 à BaCl2 + O2

* Bazi asitler isitildiklarinda metal olmayan oksitlerine ve suya ayrisirlar

H2SO4 à SO3 + H2O

03. Tek Atomun Yerdegistirme Reaksiyonlari (Single Displacement Reactions)

Bir elementin, bir bilesigi olusturan elementlerden birisi ile yer degistirme reaksiyonudur Metal iyon içeren bilesik suda çözünmelidir. Böylece suda çözünen bilesikteki iyonlar serbest hale geçer ve diger iyonla yer degistirebilir. Bu reaksiyonun gerçeklesmesi için gerekli kural aktivitesi yüksek olan metal aktivitesi kendinden daha düsük bir metalle yer degistirebilir.Metallerin aktivesi asagida verilmistir.

Li>K>Ca>Na>Mg>Al>Zn>Cr>Fe>Ni>Sn>Pb>H2>Cu>Hg>Ag>Pt> Au

Halojenlerde ise
F>Cl>Br>I seklinde yüksek aktiviteye sahip elementten düsük aktiviteye sahip elemente dogru gitmektedir.

A + XY à AY + X
A + XY à XA + Y
Yukaridaki formülde A, X ve Y element, XY, AY ve XA ise bilesiktir.
Bu tür reaksiyonlar çesitli seklide gerçeklesebilir.
·Tek haldeki katyon ile bilesikteki katyon yerdegistirebilir.

2Al + 3Fe(NO3)2à 3Fe + 2Al(NO3)3
·Su molekülündeki H atomu metal ile yerdegistirebilir.
2Na + 2H2O à 2NaOH + H2
·Aktivitesi düsük bir metal su buhari ile reaksiyona girdigi zaman metal oksit ve hidrojen gazi olusturacak seklide bir reaksiyon gerçeklesir.
3Fe + 4H2O à Fe3O4 + 4H2
·Bir asit bilesigi ile metalin reaksiyonunda, asidin hidrojeni ile metal yerdegistirerek, tuz ve hidrojen gazi olustururlar.
Mg + 2HCl àMgCl2 + H2
·Halojenlerin yer degistirme reaksiyonlari
Cl2 + 2KBrà2KCl + Br2
04. Ikili Yerdegistirme Reaksiyonlari (Double Displacement Reactions)

Iki bilesik reaksiyona girerken birinci bilesigin katyonu ile ikinci bilesigin katyonu yer degistirir.

AB + XYàAY + BX
NaCO3 (aq) + BaCl2 (aq) à2NaCl (aq) + BaCO3 (k)
K3 PO4 (aq) + 3MgF2 (aq) à3KF (aq) + Mg3PO4 (k)
2NH4 OH(aq) + CuCl2 (aq) à2NH4 Cl(aq) + Cu(OH)2 (k)
Pb(NO3)2 (aq) + CaBr2 (aq) àCa(NO3)2 (aq) (aq) + PbBr2 (k)

Aqueous çözelti (aq) bilesigin suda çözündügü anlamina gelmektedir. NaCl (k) sodyum klorürün kati halde oldugunu belirtmektedir. NaCl(aq) ise sodyum klorür tuzunun suda çözünmüs halde oldugunu gösterir (çözelti formunda)

Iki atomun yer degistirildigi reaksiyonlarda reaskiyona giren reaktantlar suda çözünebilmelidirler. Böylelikle bilesigi olusturan iyonlar serbest hale geçerek yer degistirme islemini yapabilirler.

Çözünürlük bir bilesigin sudaki çözünebilme kapasitesinin bir ölçüsüdür. Asagidaki tabloda elementlerin degisik anyonlarla yapmis oldugu bilesiklerinin çözünürlükleri ile ilgili bilgiler vermektedir.

0
2013-01-06T15:13:39+02:00

http://www.bilimarsivi.com/kimyasal-reaksiyon-cesitleri/ buradan bakabilirsin

1 5 1