Aşağıda verilen namaz hüküm eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Cuma Namazı

Farz

B) Teravih Namazı

Sünnet

C) Vitir Namazı

Vacip

D) Bayram Namazı

Sünnet

Günde beş vakit namazını kılan bir insan sürekli olarak Allah'ı hatırlar. Allah'ı hatırlayan insan da yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözeterek mümkün olduğunca haram ve yasaklardan kaçınma gayreti içinde olur. İnsanlara karşı hoşgörülü, adaletli ve dürüst davranmaya gayret eder.

Yukarıda namazın hangi yönüne vurgulandığı söylenebilir?

A) İnsanları planlı yaşamaya teşvik etme

B) İnsanı kötülüklerden sakındırma

C) Temizliğe ve ibadete özendirmek

D) Ölümü ve ahiret gününü hatırlatma

Namaza başlamadan önce ve namaz kılarken uymamız gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlara namazın farzları da denir. Bunlardan biri eksik kaldığında kıldığımız namazı tekrarlamamız gerekir.

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi namaz esnasında uymamız gereken şartlardan biridir?

A) Vücudun, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olması

B) Kılınacak olan namazın vaktinin girmiş olması

C) Kuran'dan bir kaç ayet okumak

D) Namaz için yönümüzü Kâbe’ye çevirmek

Aşağıda verilen durumlardan hangisi namazı tekrardan kılmayı gerektirmez?

A) Namaza iftitah(başlama) tekbiri getirmeden başlamak

B) Namazın birinci rekâtında Fatiha suresini okuduktan sonra başka bir sure ya da ayet okumadan secdeye gitmek

C) Namaz esnasında arka arkaya bir kaç kez öksürmek

D) Namazda okuduğumuz sureleri eksik ya da yanlış okumak

2

Cevaplar

2013-01-06T15:18:00+02:00

1 .soruda d sıkkı yanlıstır 

0
2013-01-06T17:12:44+02:00

cevap  d)namazda okuduğumuz sureleri eksik ya da yanlış okumak

0