Cevaplar

2013-01-06T15:23:35+02:00

Fransızlara Verilen Kapitülasyonlar

Osmanlı Devleti, Kanuni Sultan Süleyman döneminde birçok savaşta üstünlük gösteriyor ve git gide sınırlarını büyütmeye devam ediyordu. O dönemde Fransada savaş hüküm sürüyordu. Bu dönem içerisinde Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlı İmparatorluğu ismini tüm dünyaya duyurmuş, güçlü bir devlet olarak görülüyordu. Fransızların kralı I. François, Osmanlı Devletinin gücünü biliyor ve her zaman Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurmaya çalışıyordu. I. François Cermen İmparatorluğu ile yapılan savaşta esir alınmış. Bunun üzerine esir alınmadan önce Kanuni Sultan Süleyman’a mektuplar göndermiştir. İlk zamanlarda Kanuni bu duruma karışmayı pek istememiştir. Fakat I. Françoisin annesi de sürekli olarak mektup göndermesi üzerine bu durumu incelemeye almıştır. Kanuni Sultan Süleyman Habsburglar ile yakınlık kurmak amacı ile Fransa’ya yardım etmiş ve I. François’in tekrardan tahta geçmesini sağlamıştır. Bunun üzerine Fransa ile ilişkiler başlamış ve gün geçtikçe gelişmiştir. Bundan dolayı da Fransa ve Osmanlı Devleti arasında bir kapitülasyon anlaşması yapılmıştır. Kapitülasyon anlaşmasının içerisinde yer alan maddeler ve içeriklerinden bahsetmek gerekirse;

Fransız gemileri Osmanlı suları içerisinde dolaşabilecektir. Fransız tüccarlar diğer ülkelerin tüccarlarına göre 10 kat daha az vergi vererek ürünlerini pazarlarda satabilecektir. Osmanlı sınırı içerisinde yer alan Fransız tüccarlar ve Fransız gemicilerinin tamamının can ve mal güvenliğini bizzat Osmanlı İmparatorluğu sağlayacaktır. Tüm şartlar her iki devlet içinde geçerli olacak ve bu anlaşma her iki imparatordan birinin ölmesiyle birlikte son bulacaktır. Fransız kralı, Osmanlı Devletinin sadrazamı ile eş tutulacaktır.
3 3 3