Cevaplar

2013-01-06T16:05:00+02:00

EN İYİ OLARAK SEÇİP TESEKKUR ETSEN İYİ OLUR

ELEMENTLER
Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir.Bugün bilinen element sayısı 116'dır.Bu elementlerin %90'ı  doğal, geriye kalnı ise yapaydır.Elementlerin hepsi sembollerle gösterilir.element sembolü tek bir büyük harf  veya büyük harfin yanında küçük harflerden oluşur.İki büyük harfelement sembolünde kullanılmaz.

Elementlerin özellikleri
Saf ve homojen maddelerdir
En küçük yapı taşları atomdur.
Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçalara ayrıştırılamaz.
Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
Sabit öz kütleleri vardır.
Homojendir.
Elementler sembollerle gösterilir.
Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur


BİLEŞİK

bileşikler elementlerin birleşmesiyle oluşan saf maddelerdir.Bileşik de formülle gösterilir.Ancak bileşik förmüllerinde farklı cins atomlar vardır.Örneğin su bileşiğinin formülü H2O'dur.Förmüle göre su, hidrojen(H) ve oksijen (O) elementlerinden oluşmuştur.

1 5 1