Aşağıdaki soruları Yanlış/Doğru alarak yanıtlayınız ?

1.CO, organik bir bileşiktir.(…..)

2.Alkanlar doymamıştırlar.(…..)

3.Polar bileşikler apolar çözücülerde çözünürler.(…..)

4 .Metaller kendi aralarında bileşik oluştururlar.(……)

5.Tek tür atomdan oluşan madde elementtir.(……)

Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız?

1.) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişimdir?

A) Mumun erimesi

B) Şekerin suda çözünmesi

C)Asit-baz tepkimesi

D)Camın kırılması

E)Buğdayın öğütülmesi

2.) Kimyasal tepkimelerde aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri korunur?

I.Atom türü II.Atom sayısı III.Yük denkliği IV.Fiziksel hali V.Toplam elektron sayısı

A)I, II, III ve IV B)II, III ve IV C)III, IV ve V D)I, III ve V E)I, III ve IV

3.)Atom numarası 16 olan elementin katman elektron dağılımı nası olmalıdır?

A)2-8-6 B) 2-6-8 C)2-2-6-6 D)2-4-8-2 E)2-2-2-8-2

Arka Tarafa Geçiniz

BAŞARILAR

4.)NaCO bileşiğinde C’un yükseltgenme basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E)2

5.) CO molekülünün lewis gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?( C,O )

A) : B) : C) : D) : E) :

NOT:HER SORUYU CEVAPLAYINIZ VE DOĞRU OLANINI SÖYLEYİN YANLIŞSA ŞİKAYET EDERİM

1

Cevaplar

2013-01-06T16:24:12+02:00

doğru yanlışlar

1) y

2) y

3) y

4) d

5) d 

 

testler

1) b

2) 

3) a

4) e na ya+ 1 c ye x o yada -2 verir 0 a eşileriz 2 çıkar

5) 

1 5 1