Cevaplar

2014-03-26T21:25:03+02:00
Er Katmanları,yerin katmanları hakkında bilgi,yerin yapısı
yerin katmanları bilgisi
yerin katmanları nelerdir

Yerin katmanları​

* Yerkabuğu (Litosfer- Taşküre)
Yoğunluk ve kalınlığı en az olan katmandır.
Yapısında daha çok silisyum ve alüminyum bulunan üst kısmına sial denir.
Sial'in altında yapısında daha çok silisyum ve mağnezyum elementleri bulunan
sima bulunur. Yerkabuğu kıtaların altında genelde kalır, okyanuslar altında ise incedir.

* Manto (Pirosfer)
Yerkabuğunun altında ve çekirdekle arasında yer alan kattır. Moho süreksizliği ile (Mohoravicic) kabuk kısmından ayrılır. Yoğunlukları farklı üç ara kattan oluşur. Üst, orta ve alt manto olmak üzere, Manto yerkürenin hacminin % 80'den fazlasını meydana getirir. Ayrıca yerkabuğunun hareketleri ile volkanizma için gerekli enerji ile iç kuvvetlerin kaynağını meydana getirir.

* Çekirdek (Barisfer, ağırküre)
Yerkürenin mantodan sonraki iç kısmını meydana getirir, mantodan wicehert-Gutenberg süreksizliği ile ayrılır. Nikel ve demir karışımından ibarettir. Yoğunluğu oldukça fazladır ve belli bir derinlikten sonra ani yoğunluk artış görülür. (6 gr/cm3 -12 gr/cm3) dış çekirdeğin sıvı, iç çekirdeğin ise katı ve 4500°C sıcaklıkta olduğu sanılmaktadır. Yerkabuğunu meydana getiren malzemeyi (taşları) birbirinden ayırabilmek için bileşiklerini, yapılarını ve dokularını bilmek incelemek gerekir.
0
2014-03-26T21:25:06+02:00
Dünyanın KatmanlarıDünyanın katmanları vardır. Katmanlar şu şekildedir;1. Gözlenebilir Katmanlar;A. Hava Küre(Atmosfer)B. Su KüreC. Taş Küre (Yer Kabuğu)

2.Gözlenemeyen Katmanlar;A. Ateş Küre (Manto)B. Ağır Küre (Çekirdek)

1. Taş KüreDünyanın karalardan oluşan katmanına taş küre ya da yer kabuğu denir.Kalınlığı 6km ile 40 km arasında değişir.Okyanus ve denizlerin tabanları da taş kürenin bir bölümüdür. İnsanlar bir çok bitki ve hayvanlar yaşamlarını taş kürenin üzerinde sürdürür. Taş küre kayaçlardan oluşur.Kayaç: Bir yada daha çok mineralden oluşan büyük kütlelere kayaç denir. Mermer, kömür, oltu taşı günlük yaşamımızda kullandığımız kayaçlardandır.Mineral: Kayaçları oluşturan yapılardır. Elmas, demir, talk, bor, tuz mineraldir. Vücudumuzunminerallere ihtiyacı vardır.0