Cevaplar

2013-01-06T16:24:53+02:00

Evrimbiyolojide canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanma süreci. Bazen dünyanın evrimi, evrenin evrimi gibi kavramlardan ayırmak amacıyla organik evrim ya da biyolojik evrim olarak da adlandırılır. Evrim, modern biyolojinin temel taşıdır.[1] Bu teoriye göre hayvanlarbitkiler ve Dünya'daki diğer tüm canlıların kökeni kendilerinden önce yaşamış türleredayanır ve ayırdedilebilir farklılıklar, başarılı nesillerde meydana gelmiş genetik değişikliklerin bir sonucudur.[1]

 

1 2 1
2013-01-06T16:26:18+02:00

evrim kısaca geçmişten günümüze geçen çağlardır..

0