Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-06T16:40:55+02:00

zunluk Ölçüleri

Metre (m)-.1 m

Dekametre (dam)-10 m

Hektometre (hm)-100 m

Kilometre (km)-1.000 m

Desimetre (dm)-1/10 m

Santimetre (cm)-1/100 m

Milimetre (mm)-1/1000 m

Mikron (m)-1/1.000.000 m

Yüzey (Alan) Ölçüleri

Metrekare ( m2)-1 m2

Dekametrekare (dam2): Ar (a)- 100 m 2

Hektometrekare (hm2): Hektar (ha) 10.000 m2

Kilometrekare(km2): 100 Hektar 1.000.000 m2

Desimetrekare ( dm2)-1/100 m2

Santimetrekare (cm2)-1/10.000 m2

Milimetrekare (mm2)-1/ 1.000.000 m2

Hacim Ölçüleri

Metreküp (m3)-1 m3

Dekametreküp (dam3)-1.000 m3

Hektometreküp (hm3)-1.000.000 m3

Kilometreküp (km3)-1.000.000.000 m3

Desimetreküp (dm3)-1/1.000 m3

Santimetreküp (cm3)-1/1.000.000 m3

Milimetreküp (mm3)-1/ 1.000.000.000 m3

Hacim Ölçüleri (Sıvılar için)

Litre (l)-1 l

Dekalitre (dal)-10 l

Hektolitre (hl)-1.00 l

Kilolitre (kl)-1.000 l

Desilitre (dl)-1/10 l

Santilitre (sl)-1/100 l

Mililitre (ml)-1/ 1.000 l

Ağırlık Ölçüleri

Kilogram kuv (kgf)-1.000 gf

Kental (K)-100 kg

Ton (T)-1.000 kg

Kiloton-1.000 ton

Megaton-1.000.000 ton

Gram-kuv (gf)-1/1.000 kgf

Desigram-kuv (dgf)-1/10 gf

Santigram-kuv (cgf)-1/100 gf

Miligram-kuv (mgf)-1/1.000 gf

Kuvvet Ölçüleri

Newton-100.000 dyn

Kilogram-kuvvet-9.81 Newton

1 gram-kuvvet-981 dyn

Zaman Ölçüleri

2 1 2
2013-01-06T16:47:30+02:00

uzunluk 

metre

kilo

gram

saat

dakika

saniye

salise

1 5 1