Cevaplar

2012-10-04T19:40:19+03:00
Cümle başında [değiştir]

Cümle büyük harfle başlar. Cümlenin sonuna nokta konulur ve yeni cümleye yine büyük harfle başlanır.
NOT: Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime büyük harfle başlamaz.
1996 yılında okulu bitirdim.

Tırnak içindeki cümle başlarında [değiştir]

Cümle içinde başkasından aktarılan ve tırnak içine alınan cümleler büyük harfle başlar.
Atatürk, gençliğe seslenirken “Ey Türk istikbalinin evlâdı ! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen;Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” diyor. 
NOT: Tırnak içinde aktarılan söz, tam bir cümle değilse veya cümlenin baş tarafı alınmamışsa büyük harfle başlamaz.
NOT: İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri de büyük harfle başlamaz.
Yorulsa da -emin ol- bu maçı kazanır.

İki noktadan sonraki cümle başlarında [değiştir]

İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar.
Orhun Kitabesi’nde, Türk hakanı şöyle diyor : Allah, Türk milleti yok olmasın diye atalarımı gönderdi.

İki noktadan sonra cümle gelmiyorsa, örnekler sıralanıyorsa bunlar büyük harfle başlamaz.

Bu eskiliği siz de çok evde görmüşsünüzdür: duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler... (Memduh Şevket Esendal)

Mısraların başlarında [değiştir]

Mısralar (dizeler) büyük harfle başlar.

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Belirli tarihler [değiştir]

Belirli bir tarih bildiren ay ve gün isimleri büyük harfle başlar.
Toplantı 28 Ekim Salı günü yapılacak.
NOT: Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar.
Okullar genellikle eylül ayının ikinci haftasında açılır.

Açıklamaların başlarında [değiştir]

Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle başlar.
GirişDanışmaOtobüs durağıAraba vb.

Özel adlarda kullanılışı
0
2012-10-04T19:44:28+03:00

* Cümlelerin ilk harfi büyük yazılır.* Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen sözcük küçük harfle yazılır.
* Cümle içinde, tırnak içine alınan aktarma cümlelerinin ilk harfi büyük yazılır.

* Şiirlerde dizelerin ilk harfi büyük yazılır.

* Özel adların ilk harfi büyük yazılır.


* Kişi ad ve soyadlarının ilk harfi büyük yazılır.

Cahit Sıtkı Tarancı, Peyami Safa, Serdar Ortaç, Şener Şen.


* Hayvanlara verilen adların ilk harfi büyük yazılır.

* Ülke, ulus, dil, lehçe adlarının ilk harfi büyük yazılır.

Türkiye, Fransa, İngiltere, Arap, Yunan, Rus, Türkçe, İngilizce, Azerice, Türkmence.


* Din, mezhep, tarikat adlarının ilk harfi büyük yazılır.

İslamiyet, Hristiyanlık, Müslüman, Hristiyan, Katolik, Hanefî, Şafii, Hanbeli, Maliki, Nakşibendi, Mevlevilik, Alevilik, Melamilik.


* İl, ilçe, köy, kasaba, semt, mahalle, cadde, bulvar, sokak adlarının ilk harfi büyük yazılır.0