Cevaplar

2013-01-06T16:56:37+02:00

2. Beslenme Kaynaklarına Göre Akarsular: Akarsular yağmur, kar ve buz, kaynak ve göl suları ile beslenirler. Havzası geniş olan akarsular bu kaynakların bir kaçı ile birden beslendiği için karma rejimli akarsular olarak adlandırılırlar.

a) Yağmur Suları İle Beslenen Akarsular:
 Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, akarsularda yazın seviye düşmesi,kışında seviye yükselmesi görülür.Karstik kaynaklarla beslenen akarsularda, seviye düşmesi fazla olmaz. Akdeniz akarsu rejimi, barajın olmadığı akarsu veya kolunda görülür. Örnek: Baraj olan  Seyhan-Ceyhan-Gediz-Manavgat gibi akarsular doğal özelliğini kaybetmiştir.

b) Kar ve Buz Suları İle Beslenenler:
 Bu rejim, yağışın büyük bölümünün kar şeklinde düştüğü yüksek dağlardan kaynağını alan akarsularda görülür. Örnek: D. Karadeniz ve D. Anadolu akarsuları. Bu tip akarsularda, akım seviyesi Mart- Ağustos arasında yükselir, kışın düşer.

c) Kaynak sularıyla beslenenler: Örnek: Manavgat ve Köprücay’dır.

 

d) Gölden çıkan akarsular:

v     Beyşehir gölünden çıkan ve Konya arazisini sulayan Çarşamba suyu

v     Eğirdir gölünden çıkan Kovada çayı.

v     Manyas gölüne ulaşıp, tekrar gölden çıkan Koçaçay

v     Ulubat gölünü ulaşıp tekrar gölden çıkan Kemalpaşa- Orhaneli

v     Erzurum ovasının doğu ve güneyindeki bataklık ve göllerden çıkan Karasu

v     Çıldır gölünden çıkan Arpaçay

0
2013-01-06T16:57:40+02:00

Çoruh

Harşit

Yeşilırmak

Bartın Çayı

Yenice 

Sakarya

1 5 1