Cevaplar

2013-01-06T16:59:57+02:00

1. Bir tohumun çimlenmesi için;

I.      Uygun sıcaklık

II.     Su

III.    Hava

IV.   Işık

gibi etmenlerden hangilerinin bulunması gerekir?

A) I – II                                           B) II – III

C) I –II – III                                   D) I – II – III – IV

 

2. Bitkilerin terlemesi sayesinde aşağıdakilerden hangisi sağlanamaz?

A) Organik maddelerin taşınması

B) Sıcaklığın düzenlenmesi

C) İnorganik maddelerin taşınması

D) Suyun taşınması

 

3. Aşağıdakilerden hangisi artarsa bitkinin terlemesi azalır?

A) Sıcaklık                                    B) Hava akımı

C) Gözenek sayısı                      D) Havadaki nem

 

4. Bitki, kökü ile aşağıdakilerden hangisini alamaz?

A) Suyu                                         B) Organik maddeyi

C) Azot bileşikleri                       D) Madensel tuzlar

 

5. Çiçeğin hangi kısmı böcekleri kendine çekerek tozlaşma olayını gerçekleştirir?

A) Erkek organ                            B) Taç yaprak

C) Çanak yaprak                        D) Sapcık

 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-06T16:59:58+02:00

1. Bir tohumun çimlenmesi için;

I.      Uygun sıcaklık

II.     Su

III.    Hava

IV.   Işık

gibi etmenlerden hangilerinin bulunması gerekir?

A) I – II                                           B) II – III

C) I –II – III                                   D) I – II – III – IV

 

2. Bitkilerin terlemesi sayesinde aşağıdakilerden hangisi sağlanamaz?

A) Organik maddelerin taşınması

B) Sıcaklığın düzenlenmesi

C) İnorganik maddelerin taşınması

D) Suyun taşınması

 

3. Aşağıdakilerden hangisi artarsa bitkinin terlemesi azalır?

A) Sıcaklık                                    B) Hava akımı

C) Gözenek sayısı                      D) Havadaki nem

 

4. Bitki, kökü ile aşağıdakilerden hangisini alamaz?

A) Suyu                                         B) Organik maddeyi

C) Azot bileşikleri                       D) Madensel tuzlar

 

5. Çiçeğin hangi kısmı böcekleri kendine çekerek tozlaşma olayını gerçekleştirir?

A) Erkek organ                            B) Taç yaprak

C) Çanak yaprak                        D) Sapcık

 

6. Aşağıdakilerden hangisi gövdelerindeki hücrelerde su depo eder?

A) Turp                                          B) Patates

C) Kaktüs                                     D) Soğan

 

7. Aşağıdakilerden hangisi yeşil bitkilerin topraktan madde almasında en etkilidir?

A) Solunum                                 B) Fotosentez

C) Terleme                                  D) Boşaltım

 

8. Embriyo, çiçekli bir bitkinin hangi kısmında yer alır?

A) Tohumunda                            B) Poleninde

C) Erkek organında                   D) Dişicik borusunda

9. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkidir?

A) Su yosunu                               B) Arpa

C) Eğrelti otu                               D) Kara yosunu

 

10. Stomaların kapalı olduğu hava aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

A) Sıcak – kuru – rüzgarlı

B) Sıcak – nemli – rüzgarlı

C) Sıcak – nemli – durgun

D) Sıcak – nemli – kuru

 

11. Aşağıda verilenlerden hangisi gövdenin görevi değildir?

A) Suyu (bilgi yelpazesi.net) iletmesi

B) besin depolaması

C) Organik ve inorganik maddeleri taşıma

D) Sıcaklığı düzenleme

 

12. Tohum çimlenme sırasında gelişimini tamamlayıncaya kadar gerekli olan organik besinleri nasıl sağlar?

A) Güneş enerjisi kullanarak

B) Çeneklerden sağlar

C) Topraktan sağlar

D) Kendisi yapar

 

15. Aşağıda verilen yeşil bitkilerden hangisinde saçak kök bulunur?

A) Soğan                     B) Fasulye

C) Papatya                                   D) Havuç

 

16. Stoma ile yaprak arasındaki ilişkinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Dişi organ – Polen

B) Tohum – Çiçek

C) Erkek organ – Yumurtalık

D) Emici tüy – Kök

 

17. Terleme ve solunum yapraktaki hangi yapının varlığı ile gerçekleşir?

A) Stoma                                      B) Kütikula

C) Klorofil                                     D) Epiderm

 

18. Gövde enine kesildiğinde görülen yaş halkaları nasıl oluşur?

A) Tepe tomurcuğundan

B) Selüloz çeperden

C) Mantar tabakadan

D) İletim borularından

 

19.

I.      Madensel tuzların taşınmasını sağlar.

II.     Bitkinin aşırı ısınmasını önler.

III.    Fazla suyun dışarı atılmasını sağlar.

Terleme olayı ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I – II                                           B) I – III

C) II – III                                        D) I – II – III

 

20. Bitkilerde büyümeyi sağlayan yapı hangisidir?

A) Sürgen doku                           B) Emici tüy

C) Yaprak                    D) Gövde

 

21. Aşağıdakilerden hangileri bir bitkinin İletim sistemleridir?

A) Ksilem – Emici tüy

B) Floem – Yaprak

C) Emici tüy – Kök

D) Ksilem - Floem

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-C      2-A      3-A      4-B      5-B

 

6-C      7-C      8-A      9-B      10-A      11-D      12-B

 

13-C      14-A      15-A      16-D      17-A      18-D      19-D      20-A      21-D

1 1 1