Cevaplar

2013-01-06T17:35:56+02:00

Korelasyon: Korelasyon analizi, serbest ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişki düzeyini veya derecesini ölçen analizdir. Şayet analizde tek bir bağımsız değişken varsa, bu tür analize basit korelasyon analizi, birden çok bağımsız değişken söz konusu ise buna da, çoklu korelasyon adı verilir. Bilimsel araştırmalarda en çok kullanılan basit korelasyon analizidir. Ortalamadan sapmaların esas alınarak ilişki düzeyinin saptanması için uygulanan testlere korelasyon analizi denir (Türkbal, 1981, s.158).

Korelasyon katsayısı, değişkenlerin yönü, etkileşimlerin nasıl olduğu hakkında bilgi verir. Değişkenlerin birbiri arasında etkileşim var mı, varsa etkileşimin çok fazla mı yani kuvvetli mi olduğu ve gözlem gruplarından birinin gözlem değerleri artarken diğeri azalıyor mu yoksa aynı yönde mi değerleri değişiyor olduğu gözlenebilir.

Pearson Korelasyon Katsayısı Hesaplaması:

Öğrenci

Öğrencilerin Sınava
Hazırlanma Süreleri
(X)

Sınavda Aldıkları
Not
(Y)

X2

Y2

X.Y

1

30

80

900

6400

2400

2

30

70

900

4900

2100

3

25

70

625

4900

1750

4

20

65

400

4225

1300

5

18

60

324

3600

1080

6

16

50

256

2500

800

7

12

50

144

2500

600

8

9

45

81

2025

405

TOPLAM

160

490

3.630

31.050

10.435

0