Cevaplar

2013-01-06T17:08:15+02:00

fazladan gelişmiştir çünkü genç nüfus doğumu arttırır 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-06T17:08:24+02:00

1-Nüfus artış hızı düşüktür genç nüfus oranı azdır
2-Nüfusun büyük kısmı kentlerde yaşar
3-Tarım dışı sektörler gelişmiştir
4-Bebek ölüm oranı düşüktür
5-Yaşm standardı yüksek yaşam süresi uzundur
6-Okuryazar oranı yüksektir
7-Kişi başına düşen milli gelir fazladır
8-İhracatta sanayi ürünlerinin payı fazladır
9-Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir
10-Çalışan nüfus içinde nitelikli işçi payı yüksektir
11-Nüfusun büyük kısmı tarım dışı sektörlerde çalışır

Ülkelerin Uyguladıkları Nüfus Politikalarının Sınıflandırılması!

Bazı kaynaklarda ülkelerin uyguladıkları nüfus politikaları aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir 1Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik olarak uygulanan nüfus politikası Çin ve Hindistan gibi ülkelerde uygulanan nüfus politikası 2Nüfus artış hızını yükseltmek için uygulanan nüfus politikası Son zamanlarda nüfusu hızla azalan Avrupa ülkelerinin uyguladığı nüfus politikası 3Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmek amacıyla uygulanan nüfus politikası Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ( Türkiye gibi ) nüfus politikası Burada ki bilgi bilimsel anlamda ve pratikte doğru mudur? İster gelişmemiş, ister gelişmekte, isterse gelişmiş olsun; ülkeler niye nüfus politikası uygular Doğal ve beşeri kaynaklar ile nüfus arasındaki hassas dengenin sağlanması, dolayısıyla uzun süreçte nüfusun nitelik ve niceliklerini iyileştirmek ülkelerin tümünde temel hedef değil midir? Nüfusunun niteliklerini iyileştirmek istemeyen ülke var mıdır? Nüfusunun artış hızını düşürmeye çalışan Çin ve Hindistan, bu uygulamayı, nüfusunun niteliklerini iyileştirmek, halkına daha iyi bir yaşam standardı ve gelecek sunmak için yapmıyor mu? Hızlı nüfus artışının yarattığı; işsizlik, aşırı tüketim, konut sıkıntısı, kirlilik, yetersiz beslenme ve elverişsiz eğitim şartlarını düzeltme gibi amaçlarla yapmıyor mu bütün bu çalışmaları? Türkiyenin uyguladığı nüfus artış hızını azaltma politikasının amacı Çin ve Hindistandakinden farklı mıdır? O halde Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin ( 1 ve 3 gruptaki ülkelerin ) nüfus politikaları ve amaçları aynı olmuyor mu? Gelişmekte olan ülkeler; ekonomik kaynakları ile nüfus arasındaki dengeyi sağlamak, yaşam standartlarını yükseltmek, nüfusunun niteliklerini iyileştirmek, Gelişmiş ülkeler ( Avrupa ülkeleri gibi ); ise sahip oldukları ekonomik kaynakları iyi kullanacak, geliştirecek dinamik nüfusa sahip olmak için nüfus artış hızını yükseltme politikaları uygular Bu nedenle; Dünyada uygulanan nüfus politikalarının; 1-Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik olarak uygulanan nüfus politikası; Çin, Hindistan, Türkiye vb 2Nüfus artış hızını yükseltmek için uygulanan nüfus politikası; Almanya, İngiltere, Fransa vb şeklinde sınıflandırılması gerekir

0
2013-01-06T17:08:26+02:00

Gelişmemiştir örneğin türkiyeye bak genç nüfus çok ama ingilterenin genç nüfusu azken bizden daha gelişmiş

1 4 1