Cevaplar

2013-01-06T17:38:50+02:00

Doğa İle İlgili Kompozisyon

Ağaçlar, bir memleketin doğal zenginlikleridir. İnsanlara ve yurda büyük yararları vardır. Memleket ekonomisine katkıda bulunduğu gibi insanları toprak kayması, sel gibi doğal felâketlerden korur, iklim şartlarını düzenler.

Ağaç, tabiatın süsüdür. Tanrı’nın insanlara bağışıdır. Bizde ağaç sevgisi, köklü, gelenekleşmiş bir sevgidir. Deyimlerimizde şiir ve türkülerimizde bu sevginin göz alıcı izlerine raslamak mümkündür.

Ancak, bazı kendini bilmez, cahil kişiler, toprak kazanmak, yakacak elde etmek gibi çeşitli bahanelerle yaş ağaçlara acımasızca kıyarlar. Ufacık bir çıkar kaygısı yüzünden büyük bir zarara sebebiyet verilir. Ünlü şairimiz Mehmet Emin Yurdakul, bir şiirinde: “Sakın kesme, yaş ağaca balta vuran el onmaz; I Na kütükler, hiç birine nice yıldır kervan gelmez, kuş konmaz, I Bunları kes, o baltanla bu çürümüş ağaçları yere ser” derken, insanlarımıza ne kadar yerinde ve içten bir öğüt vermektedir.

Gerçekten, yaş ağaç kesen bir insan, bir canlıya kıydığı için cani sayılır. Tanrı ve kul katında da günahkârdır. Ayrıca, şairimizin de dediği gibi, hiçbir zaman esenliğe kavuşmaz.

Ağaç ve ağaç sevgisiyle ilgili atasözleri:

Ağaç, ağaç içinde büyür.
Ağaç, yapraklarıyla güzeldir.
Ağaca dayanma kurur; insana güvenme ölür.
Ağacın meyvesi olunca, başını aşağı salar.
Ağacın yemişini ye; kabuğunu soyma.
Ağaç ve ağaç sevgisiyle ilgili özdeyişler:
Bir ağacın ölümü, büyük bir mimarî eserin kaybı gibidir. A. Hamdı Tanpınar
İyi bir ağaca sarılan rüzgârsız kalmaz. Cervantes

2 4 2
2013-01-06T17:44:23+02:00

    Doğa, bir çok canlının içinde bulunduğu bir yaşam alanıdır insanlar günlük yaşamında su besin vb. ihtiyaçlarını doğadan karşılar.

 

   Canlılar doğadaki ağaç yaprakları yetişen meyve ve bitkiler gibi bir çok şey yerler doğada insanların ve hayvanların yaşamalarını sağlayabilecek bütün olanaklar vardır.Akarsular,göller denizler doğanın bir parçasıdır.Her ne kadar insanlar doğanın değerini bilmesede doğadan devamlı olarak yararlanıyoruz .

 

  Doğa bu kadar çok şey sunuyorken insanlara sadece duğayı korumak kalıyor.Bu insanlara çok zor gibi gelebilir ama insanların yapması gereken tek şey ormana atılan çöpleri engellemek ve havayı kirletmemek bunların hepsi insanların elinden gelebilir.

2 5 2