Cevaplar

2013-01-06T17:41:07+02:00

Kasabanın girişinde Foster’lere ait üzerinde sanki dersin “Bana girmeyin” diye levha bulunan kare şeklinde bîr ev ve bir koru vardır. Bu koruya da şimdiye kadar hiç kimse gitmemiştir. Evin tek çocuğu VVinnie de oraya hiç gitmemiştir. Zaten buraya birileri girmiş olsa idi ortadaki dişbudak ağacının kökleri arasın(Sansürlü Kelime)dan çıkan küçük pınarı çakıl taşlarıyla gizlenmiş olmasına rağ(Sansürlü Kelime)men bulacaklardı. İşte o zaman öyle büyük bir felâket olurdu ki; bu ihtiyar ve yorgun dünya ateşten çekirdeğine kadar zangır zangır titrerdi.

1 1 1