Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2014-03-27T17:48:33+02:00
ışık Nedir? Nasıl Yayılır?

Çevremizdeki cisimleri sahip olduğumuz beş duyu organımızla tanıyıp algılamaya çalışırız. Bu organlarımızın en önemlilerinden birisi de gözümüzdür. çünkü etrafımızda meydana gelen bir çok şeyi görerek tanır ve onlar hakkında fikir ediniriz. Görme olayı ise tamamen ışıkla gerçekleşir. Etrafımızdaki cisimlerden bir kısmı ışık yayarak görünürler. (Güneş, Yıldızlar, yanan kibrit, lamba, ateş böceği ...gibi). Ayrıca Işık yaymadıkları halde Işık kaynaklarından yayılan ışığı yansıtarak görünen cisimler de vardır. çiçekler, ev, masa, sıra ...gibi). işte cisimleri görmemizi sağlayan, göze gelerek bize algılatan enerjiye ışık diyoruz.

ışık Kaynakları

Hangi ortamda olursa olsun, gece ve gündüz kendiliğinden ışık yayarak görülebilen cisimlere ışık kaynağı denir. ışık kaynakları, yapılarına göre, sıcak (akkor) ışık kaynakları ve soğuk (akkor olmayan) ışık kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır.

Sıcak ışık kaynakları, ısı yoluyla ışık yayan (Güneş, mum alevi, ampul, kızgın metaller gibi) kaynaklardır. Soğuk ışık kaynakları ise, elektrik ve manyetik etkilerle ışık veren (Flüoresan lamba, ateş böceği gibi) kaynaklardır.

Üzerine düşen ışığı geçirip geçirmemelerine göre, maddeler üç kısımda incelenir. Üzerlerine düşen ışığı tamamıyla geçirebilen, cam, su ve hava gibi maddelere saydam maddeler denir. Üzerlerine düşen ışığın bir kısmını geçiren maddelere yarı saydam madde denir. Buzlu cam, yağlı kağıt gibi ortamlar da yarı saydam maddelerdir. Bir de ışığı hiç geçirmeyen bakır, kitap, duvar gibi maddeler vardır ki, bunlara say- dam olmayan maddeler denir.

ışık Nasıl Yayılır?

ışık kaynaklarından yayılan ışınlar homojen ortam içerisinde doğru boyunca ilerler. ışığın ilerlemesi için ortama ihtiyaç yoktur. ışık homojen saydam ortam içerisinde sabit hızla yayılır ve ışık hızı ortama göre değişir. ışığın boşlukta Yaylıma hızı yaklaşık olarak saniyede üçyüzbin kilometredir. (c = 3.ı08 m/s) ışık ışınlarının bir Yılda gittikleri (9,46.ı0ı2 km) uzaklığa bir ışık Yılı denir.


Işığın Özellikleri


Işık elektromagnetik bir dalgadır.
ışık doğrusal yolla yayılır.
Işın en hızlı havada, sonra sıvıda en yavaş saydam olmayan katıda yayılır.
Işık mağnetik ve elektrik alanından etkilenmez
Işık ışınları birbiri içine geçebilir
Işığı soğuran cisimler ısınır.
Yansıma, kırılma, aydınlanma basınç oluşturabilir.

Tam Gölge -Yarı Gölge

Kaynaklardan yayılan ışınlar, ortamda ilerlerken saydam olmayan cisimler üzerine düşerlerse, cisimleri geçemediklerinden dolayı, cisimlerin arka tarafında karanlık bölgeler oluşur. Meydana gelen bu karanlık bölgeye gölge denir. Gölgenin şekli, saydam olmayan cismin şeklinin en büyük kesiti gibidir. Bunun sebebi, noktasal ışık kaynağından yıkan ışığın doğrusal olarak yayılmasıdır. Kare, küp şeklindeki cisimlerin gölgesi kare; daire ve küre şeklindeki cisimlerin gölgeleri dairesel olur.

4 4 4