Cevaplar

2014-03-27T18:56:37+02:00
Aşağıdaki dökümanı okuyarak ülkemiz geleceğine göstereceğiniz ilgiye teşekkür ederiz.        Türkiye, birçok Avrupa ülkesinde eksikliği hissedilen genç bir nüfusa, etkin biçimde kullanılmayı bekleyen kaynaklara ve yeni nesle daha iyi bir gelecek yaratma kararlılığına sahiptir. Bu üç etkenin bir araya gelmesi, ülkemizin ve insanımızın kısa sürede büyük atılımlar yapmasını sağlayacaktır. Önemli olan, eksikliklerimizi zamanında fark edip, enerjimizi, birikimimizi ve bilgimizi bu eksiklikleri giderme yolunda kullanmamızdır.        Bu yönde bir adım atarak Sayın Başbakanımızın himayelerinde Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği ile Bakanlığımız, 5 Haziran 2005 günü "Bilgisayarlı Eğitime Destek" Kampanyasını başlatmıştır.        Bilgisayar artık tüm dünya insanları için bir gerekliliktir. Öte yandan bilişim ve iletişim teknolojileri (ICT), küresel çapta iletişimin yanı sıra, daha hızlı ve etkin eğitim imkanları da sağlamaktadır. Üretken nesiller yetiştirebilmek için bu teknolojilerden yararlanmamız gerekirken devlet kaynakları ne yazık ki yetersiz kalmaktadır.        Türkiye'nin metropolü İstanbul'da bile, 15-17 yaş grubundaki gençlerin %33,7'si İnternet'i hiç kullanamıyor. İstanbul'da yaklaşık 71 öğrenciye bir bilgisayar düşerken bazı gelişmiş ülkelerde bu oran, birkaç öğrenciye bir bilgisayar olarak gerçekleşmektedir.        Maddi imkansızlıklar nedeniyle evine bilgisayar alamayan öğrencilerimizin, bilişim ve iletişim teknolojileri (ICT) ile okul sıralarında tanışmalarını sağlamak hepimizin üzerine düşen bir görevdir.        Eğitime ilk etapta 300 bin bilgisayar bağışını hedefleyen "Bilgisayarlı Eğitime Destek" projesinde bağışlar ayni veya nakdi olabilir. TBMM'den geçen ve şu anda yürürlükte olan 5281 sayılı kanuna göre satın alınıp okullara bağışlanan bilgisayarlar için KDV muafiyeti getirilmiştir. Ayrıca bu çerçevede yapılan tüm harcamalar 4842 sayılı yasa gereğince gider gösterilerek vergi matrahından düşürülebilecektir.        Böylesine büyük bir projede sizlerin de payının olması; bizleri, çocuklarımız ve ülkemizin geleceği adına çok mutlu edecektir. Türkiye'nin geleceğini değiştirmek sizin elinizdedir. Yapacağınız yardımlar ve liderlik, kamuoyunu da etkileyecektir. Bu sosyal sorumluluk çalışması, değerli katkılarınızla hedefine ulaşacaktır.        Toplanan bağışlarla satın alınan bilgisayarlar Bakanlığımıza teslim edilecek ve daha sonra ihtiyaç tespit edilen okullara iletilecektir. Bağışta bulunan gerçek ve tüzel kişiler, bağışladıkları miktarla satın alınacak bilgisayarların diledikleri okula, ilçeye ve ile tahsis edilmesini isteyebileceklerdir.        Türkiye yeni bir vizyonla, yeni bir inançla ve yeni umutlarla yüzünü dünyaya dönüyor. Çocuklarımızın bu yeni dünyada hak ettikleri yeri alabilmeleri için, üzerinize düşen görevi yerine getirmeniz dileği ile en içten saygı ve sevgilerimi sunarım.
1 5 1