Cevaplar

2012-10-04T19:53:13+03:00

İbn-i Sina'nın Eserleri 

-Kitabü'ş-Şifa 
11 ciltlik bir eser olup nerdeyse tüm bilim dalları hakkında yazılmıştır

-el Kanun fi't Tıb 
Bu kitap İbn-i Sina'nın deneyimlerinin yer aldığı sistematik bir ansiklopedidir İbn-Sina'nın en ünlü kitaplarındandır700 yıl boyunca Batı'da ders kitabı olarak okutulmuş bir eserdir Günümüzde Paris Üniversitesi'nin tıp fakültesi öğrencileri St Germain Bulvarı yakınlarındaki konferans salonunda İbn-i Sina ve er-Razi gibi iki bilginin portreleri ile karşılaşırlar

-Kitabu'n-Necat 
Kitap savaş alanında ve Kitabü'ş-Şifa'nın yetkin bir özeti şeklindeydi

-Kitabu'l-İşaret ve't-Tenbihat 
Bu kitap İbn-i Sina'nın kişisel görüşlerini içeren bir yapıttır

-Lisanü'l-Arab 
Isfahan'da bir Arap bilgini onun Arapça bilgisini yetersiz gördüğünden İbn-i Sina'yı üç yıl çalıştırarak müsvedde biçiminde Lisanü'l Arab'ı yazdı

-Aksamu'l-Ulumi'l-Akliyye 
-Risale fi'l Hudud 
-İsbatu'n-Nubavve 
-Risale fi'l-Kader 
-el-Ahlak 
-Kitab fi's-Siyaset 
-Risale fi'l-Aşk 
-Hayy İbn Yakzan 
-Kitabu'l-İnsaf 
-el-Ahd 
-el-işaretu ila İlmi'l-Mantık 
-el-Hidaye 
-Makale fi'n-Nefs  yai bitek bunlar var yardımcı olduyysam ö.deil ama olamadıysam üzgünüm

0