Cevaplar

2013-01-06T19:00:51+02:00

 

·

· Karayolu güvenliği yüksek kurulu : Kurul yılda iki defa olağan ,Başbakanın gerek görmesi halinde de olağanüstü gündemle toplanır.

· Karayolu trafik güvenliği kurulu :Kurul emniyet genel müdürlüğü trafik hizmetleri başkanının başkanlığında ayda bir toplanır.zorunlu hallerde başkan tarafından toplantıya çağırılabilir.

Görevleri ve yetkileri :

- Trafikle ilgili kuruluşlarda koordineyi sağlamak öneride bulunmak,

- Trafik kazalarının azaltılabilmesi için önerilerde bulunmak,

- Karayolunun güvenliği için plan hazırlamak, kendi görev alanına giren konuların yasal düzenlemesi ve uygulamalarda görülen aksaklıkları tespit etmek, 

· Karayolları genel müdürlüğü :

- Karayollarındaki tüm işaretleme standartlarını tespit etmek, kontrol etmek, işaretleme ve düzenlemeleri yapmak .

- Hız sınırlarını belirlemek,

- Araçların ağırlık kontrollerini yapmak,

- Araçların teknik muayenelerini yapmak yaptırmak,

- Karayoluna ait işaret levhalarına, tesis ve yapılarına zarar verenleri, yükleme kurallarına aykırı davrananlara suç ve ceza tutanağı düzenlemek ve en yakın trafik kuruluşuna teslim etmek .

- Sorumlu olduğu karayolunda trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, aydınlatma ve benzeri çalışmaları yapmak ve yaptırmaktır.

· İçişleri Bakanlığı emniyet genel müdürlüğü : Trafik ile ilgili kuruluşların çalışma şartları ,personel, görev, yetki ve sorumlulukları emniyet genel müdürlüğü trafik hizmetleri başkanlığı merkez ve taşra trafik kuruluşları Görev ve çalışma yönetmeliğinde şu şekilde bildirilmiştir.

Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemek, olay yerinde önlem almak, yoldan yararlananların trafik eğitimini yaptırmak, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, trafik suçu işleyenlere suç ve ceza tutanağı düzenlemek, suç işleyenlerin araç plakalarını trafik zabıtasına bildirmek, trafik düzensizliği yapanları uyarmak, sürücülerin belgelerini vermek, sigorta şirketlerine araçlarla ilgili olarak taleplerinde bilgi vermek, trafik kontrol ve denetimlerini yapmak ve trafik akışını sağlamaktır.

 

0
2013-01-06T20:34:29+02:00

 

· Karayolu güvenliği yüksek kurulu : Kurul yılda iki defa olağan ,Başbakanın gerek görmesi halinde de olağanüstü gündemle toplanır.

· Karayolu trafik güvenliği kurulu :Kurul emniyet genel müdürlüğü trafik hizmetleri başkanının başkanlığında ayda bir toplanır.zorunlu hallerde başkan tarafından toplantıya çağırılabilir.

Görevleri ve yetkileri :

- Trafikle ilgili kuruluşlarda koordineyi sağlamak öneride bulunmak,

- Trafik kazalarının azaltılabilmesi için önerilerde bulunmak,

- Karayolunun güvenliği için plan hazırlamak, kendi görev alanına giren konuların yasal düzenlemesi ve uygulamalarda görülen aksaklıkları tespit etmek, 

· Karayolları genel müdürlüğü :

- Karayollarındaki tüm işaretleme standartlarını tespit etmek, kontrol etmek, işaretleme ve düzenlemeleri yapmak .

- Hız sınırlarını belirlemek,

- Araçların ağırlık kontrollerini yapmak,

- Araçların teknik muayenelerini yapmak yaptırmak,

- Karayoluna ait işaret levhalarına, tesis ve yapılarına zarar verenleri, yükleme kurallarına aykırı davrananlara suç ve ceza tutanağı düzenlemek ve en yakın trafik kuruluşuna teslim etmek .

- Sorumlu olduğu karayolunda trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, aydınlatma ve benzeri çalışmaları yapmak ve yaptırmaktır.

· İçişleri Bakanlığı emniyet genel müdürlüğü : Trafik ile ilgili kuruluşların çalışma şartları ,personel, görev, yetki ve sorumlulukları emniyet genel müdürlüğü trafik hizmetleri başkanlığı merkez ve taşra trafik kuruluşları Görev ve çalışma yönetmeliğinde şu şekilde bildirilmiştir.

Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemek, olay yerinde önlem almak, yoldan yararlananların trafik eğitimini yaptırmak, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, trafik suçu işleyenlere suç ve ceza tutanağı düzenlemek, suç işleyenlerin araç plakalarını trafik zabıtasına bildirmek, trafik düzensizliği yapanları uyarmak, sürücülerin belgelerini vermek, sigorta şirketlerine araçlarla ilgili olarak taleplerinde bilgi vermek, trafik kontrol ve denetimlerini yapmak ve trafik akışını sağlamaktır.

 

0