Cevaplar

2013-01-07T08:39:28+02:00

Örgüt kültürü temelde paylaşılan değerler bütünü olarak tanımlanır ve bilgi 
yönetimi süreci için ön koşul niteliği taşır. Destekleyici nitelikte bir örgüt kültürü 
ve örgüt yapısı ile örgütsel bilgi yönetimi kolaylaşabilir ve örgütsel etkinlik de
artırılabilir. Bu araştırmanın amacı örgüt kültürü ve örgüt yapısının bilgi yönetimi 
süreçleri ve örgütsel etkinliği ne şekilde etkilediğini ortaya koymaktır. Bunun 
yanında bu çalışmada bilgi yönetimi süreçlerinin örgütsel etkinlik üzerindeki 
doğrudan etkileri de araştırılmaktadır. Araştırma süreci anket çalışması ile 
yürütülmüş, örneklemi denetim ve bankacılık sektöründen çalışanlar 
oluşturmuştur. Çoklu regresyon analizleri ve hiyerarşik regresyon modelleri 
örgütsel yapı ve örgüt kültürünün bilgi yönetimi süreçleri üzerinde etkili 
olduğunu, bilgi yönetimi süreçlerinin de örgütsel etkinliği artırdığını ortay

 DİĞERİNİ BULAMADM :(

0