Cevaplar

2012-10-04T19:59:37+03:00

1) BENĠM OYUNUM a) Kendinize özgü bir oyun tasarlanması. Dikkat etmeniz gereken tek konu oyunu oynayan herkesin kazanma Ģansının eĢit olacak Ģekilde saptanmalıdır. b) ÇalıĢma takvimini hazırlayınız, kaynakları ve veri toplama araçlarını belirleyiniz. c) ÇalıĢmalarınızda yararlandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz. d) Proje konusunun, alınıĢ ve teslim tarihinin, kaynakların, Ģahsi bilgilerin ve konuya uygun resimlerin bulunduğu bir kapak hazırlayınız. e) Projeniz ile ilgili geliĢmeleri bana bildirin. f) Projeyi değerlendiriniz ve sınıfa sununuz

0
2012-10-04T20:02:45+03:00

Genellikle çoğumuz, yaptığımız çalışmaların sonuçlarının sergilenmesinden ve hatta başka çalışmalarla karşılaştırılmasından büyük memnuniyet duyarız. Bu sebeptendir ki, fuarlar ve yarışmalar eğitimden sanata, spordan sanayiye kadar geniş bir yelpaze içinde hayatımızda büyük bir yer almıştır.

Eğitime yönelik Araştırma Projeleri, ilk defa 50 yıl kadar önce Colombia Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden John F. Woodhull tarafından "ideal bir eğitim yöntemi" olarak tanımlandı ve "yeni bir eğitim modeli" şeklinde ortaya atıldı. Zaman içinde, öğretmenlerin, özellikle sayısal derslerde, öğrencilerin potansiyel ilgilerini canlandırmak ve artırmak niyeti ile araştırma projelerini benimsedikleri ve hatta büyük ölçüde destekledikleri söylenebilir. Zira Araştırma Projeleri eğitim ve öğretime beklenenin üstünde katkı sağlamaktadır. Bu katkı bir yönüyle projeyi hazırlayanın belirli bir sahada kendisini yetiştirmesi, diğer yönüyle projenin sergilenmesi esnasında izleyenlerin yeni olgularla tanışması ve bilgilenmesi şeklinde tezahür etmektedir.

0