Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-06T19:23:39+02:00

Örgüt kültürü temelde paylaşılan değerler bütünü olarak tanımlanır ve bilgi 

yönetimi süreci için ön koşul niteliği taşır. Destekleyici nitelikte bir örgüt kültürü
ve örgüt yapısı ile örgütsel bilgi yönetimi kolaylaşabilir ve örgütsel etkinlik de
artırılabilir. Bu araştırmanın amacı örgüt kültürü ve örgüt yapısının bilgi yönetimi
süreçleri ve örgütsel etkinliği ne şekilde etkilediğini ortaya koymaktır. Bunun
yanında bu çalışmada bilgi yönetimi süreçlerinin örgütsel etkinlik üzerindeki
doğrudan etkileri de araştırılmaktadır. Araştırma süreci anket çalışması ile
yürütülmüş, örneklemi denetim ve bankacılık sektöründen çalışanlar
oluşturmuştur. Çoklu regresyon analizleri ve hiyerarşik regresyon modelleri
örgütsel yapı ve örgüt kültürünün bilgi yönetimi süreçleri üzerinde etkili
olduğunu, bilgi yönetimi süreçlerinin de örgütsel etkinliği artırdığını ortaya
çıkarmıştır.

 

 

2 5 2