Cevaplar

2013-01-06T19:48:06+02:00


Hücre zarından madde geçişi
• Pasif Taşıma
• Difüzyon
• Kolaylaştırılmış Difüzyon
• Osmoz
• Plazmoliz
• Deplazmoliz
• Diyaliz
• Aktif taşıma
• Endositoz
• Fagositoz
• Pinositoz
• Ekzositoz

 

 

DNA RNA Nedir

DNA Deoksi Ribo Nükleik Asit isimli bir tür Molekülgrubunun kısaltılmış isimidir DNA'nın çift zincirli ip merdivene benzemektedir.Çift zincirli yapıdaki DNA zinciri oldukça uzun bir zincirdir.Bu zincir hücre içindeki özel Enzimler ve Proteinler aracılığı ilepaketlenir.

Çift nükleotid dizisinden meydana gelir(sarmal merdiven gibi) ve iki dizi birbirine zayıf Hidrojenbağları ile bağlıdır. Adenin ve Timin arasında 2, Guanin ve Sitozin arasında 3 hidrojen bağı vardır.
Kendini eşler (yarı korunumlu olarak) ve kalıtımı sağlar.
Her nükleotid Fosfat, Deoksiriboz ve Azotlu organik bazdan oluşur.
Toplam pürin miktarı toplam primidin miktarına eşittir(A+G=T+C). Adenin miktarı Timine(A=T), Guanin miktarı Sitozine(G=C) eşittir.

 

 

 

 

 

3 3 3