Cevaplar

2013-01-06T19:44:13+02:00

This car is the same as my car. (Bu araba benimkiyle aynı.)
This is the same car as my car. (Bu araba benimkiyle aynı.)
Today?s exam and yesterday?s exam are similar. (Bugünün sınavıyla dünün sınavı
benzerdir.)

My apartment is similar to yours. (Benim dairem seninkine benzer.)
These buildings are alike. (Bu binalar benzer.)
The weather in İzmir is different from the weather in Ankara. (İzmir?deki hava Ankara?daki havadan farklıdır.)

Your pronunciation is quite different from/than/to mine. (Senin telaffuzun benimkinden çok farklı.)

My point of view is different from/than/to yours in that I'm more optimistic

about the situation.

(Benim görüşüm, bu konuda daha iyimser olmam bakımndan seninkinden farkb.)

 
0