Cevaplar

2013-01-06T19:44:53+02:00

FeCl3: Demir(III) klorür
FeCl2: Demir (II) klorür

Hg2(NO3)2: Civa (I) nitrat

Hg(NO3)2: Civa (II) nitrat

SO2: Kükürt dioksit

 

1 5 1
2013-01-06T20:05:42+02:00

Bileşiğin

İsmi

Bileğin Formülü

Bileşik Molekülünü

Oluşturan Atomlar

Su

H2O

1 Su molekülü; 2 H, 1 O atomundan oluşur.

Amonyak

NH3      (KÖK)

1 Amonyak molekülü; 1 N, 3 H atomundan oluşur.

Karbon Di Oksit

CO2

1 Karbon Di Oksit molekülü; 1 C, 2 O atomundan oluşur.

Kükürt Di Oksit

SO2

1 Kükürt Di Oksit molekülü; 1 S, 2 O atomundan oluşur.

Hidrojen Klorür

HCl

1 Hidrojen Klorür molekülü; 1 H, 1 Cl atomundan oluşur.

Hidrojen Florür

HF

1 Hidrojen Florür molekülü; 1 H, 1 F atomundan oluşur.

Azot Di Oksit  

NO2

1 Azot Di Oksit molekülü; 1 N, 2 O atomundan oluşur.

Karbon Mono Oksit           

CO

1 Karbon Mono Oksit molekülü; 1 C, 1 O atomundan oluşur.

Kükürt Mono Oksit

SO

1 Kükürt Mono Oksit molekülü; 1 S, 1 O atomundan oluşur.

Azot Mono Oksit

NO

1 Azot Mono Oksit molekülü; 1 N, 1 O atomundan oluşur.

Basit Şeker (Glikoz)

C6H12O6

1 Basit Şeker molekülü; 6 C, 12 H, 6 O atomundan oluşur.

Amonyum

NH4      (KÖK)

1 Amonyum molekülü; 1 N, 4 H atomundan oluşur.

Fosfat 

PO4       (KÖK)

1 Fosfat molekülü; 1 P, 4 O atomundan oluşur.

Sülfat  

SO4       (KÖK)

1 Sülfat molekülü; 1 S, 4 O atomundan oluşur.

Nitrat  

NO3      (KÖK)

1 Nitrat molekülü; 1 N, 3 O atomundan oluşur.

Hidroksit

OH      (KÖK)

1 Hidroksit molekülü; 1 O, 1 H atomundan oluşur.

Karbonat

CO3      (KÖK)

1 Karbonat molekülü; 1 C, 3 O atomundan oluşur.

Hidrojen Sülfat

H2SO4

1 Hidrojen Sülfat molekülü; 2 H, 1 S, 4 O atomundan oluşur.

  

2 5 2