Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-06T19:46:14+02:00

Ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik görülür.
Yatırımlar dengesiz dağılır.
Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.
Düzensiz kentleşme görülür.
Sanayi tesisleri kent içinde kalır.
Kentlerde konut sıkıntısı çekilir.
Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir.
Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik görülür.
Kentlerde işsiz insanların oranı artar.

1 5 1
2013-01-06T19:50:31+02:00

Ülke veya şehir içerisinde yaşanan ekonomik durumlar, özel durumlar, mevsimlik iş için göçler bunlar çoğunlukla belirli bölgelerde olurlar. ve bu belirli bölgede nüfus artr sanayileşme artar. Genç nüfuslar çoğalır. İşyerine olan ihtiyaç daha çok artar.

0