Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-06T19:52:04+02:00
9) Yüksel, çevresini korumuş ve her zaman temiz tutmaya özen göstermiştir.  Duyarlı 10) Arzu, TEMA vakfına üye olmuş ve ağaç dikme etkinliklerine katılmıştır.  Katılımcı 11) Esra, demokratik haklarını kullanabilmek için protesto gösterisine katılmış, ardından imza kampanyası düzenlemiştir.  Aktif 12) A.Osman, insan haklarına uymayan bir durum görmüş ve hemen yetkili makamlara şikâyet etmiştir.  Sorumlu D) Aşağıda yer alan demokratik olmayan ülkede yaşayan vatandaşlardan yola çıkarak verilen kriterlerin o ülkede nasıl uygulandığını boşluklara yazınız. Ben demokratik olmayan bir ülkede yaşıyorum; 13)Seçimler;YAPILMAZ.SEÇME SEÇİLME HAKKI YOKTUR DEMOKRASİNİN OLMADIĞI ÜLKELERDE…   14)Yönetimi  eleştirme; YÖNETİCİYİ YÖNETİMİ ELEŞTİRİ YAPAMAYIZ 15) Dini inanış ve siyasi görüşlere saygı YOKTUR   16)Yasalara uyma;ZORUNLUDUR. YÖNETEN KESİM UYMAYABİLİR   17)Düşünce özgürlüğü    YOKTUR…   18) Toplumsal yaşamda farklı düşüncelerin bir arada bulunması, herkesin düşüncelerini açıklayabilmesi ve kendini ifade edebilmesi hangi demokrasi ilkesiyle ilgilidir? a) Anayasacılık           b) Eşitlik   c) Milli Egemenlik      d) Çoğulculuk    19) Aşağıdakilerden hangisi karşımızdaki kişiye kendisini değerli hissettiren örnek bir davranış değildir? A. Başarılı bir insanı başarısından dolayı kutlamak B. Karşımızdaki kişiyi niteliklerinden dolayı övmek ve onaylamak C. Ailemizden birinin veya çevremizdeki kişilerin doğum gününü hatırlamak D. Arkadaşımızın her dediğini ve her davranışını onaylamak, kabul etmek   20) İnsanoğlu adaleti,bir elinde terazi,diğerinde kılıç bulunan ve gözleri bağlı olan bir kadınla sembolize etmiştir.Aşağıdakilerden hangisi adalet kavramının bu biçimde sembolize edilmesininnedenlerinden biri olamaz?         a)Hakların insanlara eşit dağıtılması         b)İnsanlara ırk,cinsiyet vb. ayrım gözetilmeden davranılması         c)Aynı düşünceye sahip bireylerin korunması         d)Suç işleyenlerin cezalandırılması
1 5 1