Cevaplar

2013-01-07T15:59:45+02:00

1. “…………………..bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü,bir şeyin değdiği karşılık,kıymet” olarak tanımlanır.

     Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A)Hak                              B)Özgürlük   

C)Değer                           D)Saygı

 

 

 

2.İnsanın kendisine karşı duyduğu saygı ya da özsaygıya ne denir?

A)Onur                                     B)Değer  

C)Adalet                                   D)Hoşgörü

 

 

 

3.Aşağıdakilerden hangisi,insanları diğer canlılardan ayıran özelliklerinden değildir?

A)Düşünebilmesi              

B)Yürüyebilmesi

C)Aklını kullanabilmesi   

D)Konuşabilmesi

 

 

 

4.İnsan ne durumda ve hangi koşullar altında bulunursa bulunsun,sadece insan olduğu için değerlidir.

     Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu düşünceyi desteklemez?

A)Ten renginden dolayı insanlara farklı davranılması

B)İnsanların farklı inançlara sahip olabileceğinin kabul edilmesi

C)Farklı mesleklere sahip insanların eşit haklara sahip olması

D)Farklı düşüncelere sahip olan insanlara saygı gösterilmesi

 

 

 

5.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)İnsanlar fiziksel özellikleri ya da duygu,düşünceleri bakımından birbirinden farklıdır.

B)İnsanların doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı farklılıkları doğaldır ve saygıdeğerdir.

C)Farklı özelliklere sahip bireylerin her birinin toplumda bir görevi vardır.

D)Fiziksel bakımdan hiçbir kusuru olmayan insan engelli bir insana göre daha üstündür.

 

 

 

 

 

 

6. Sevgi,saygı,hoşgörü gibi duygular bütün insanlarda var olan ortak özelliklerdir.Ancak bazı insanlar birbirlerine saygı gösterirken bazıları hiç göstermeyebilir.Bazı insanlarda merhamet duygusu çok güçlü iken bazılarında güçlü değildir.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bütün insanlar aynı davranışı gösterir.

B) İnsanlar farklı davranış gösterir.

C) Duygusal davranışlar sonradan kazanılır.

D) Bazı insanlarda duygu yoktur.

 

 

7.Aşağıdakilerden hangisi,bireysel farklılıklardan değildir?

A)Konuşabilmek                

B)Kişilik

C)Zeka    

D)Yetenek

 

 

    Aşağıdaki kavramları boşluklara yerleştiriniz.

 

   ÖZGÜRLÜK      EŞİTLİK              ADALET

 

SAYGI              HOŞGÖRÜ           DAYANIŞMA

 

8……………………………….Bireyin başkalarına zarar vermeden istediği her şeyi yapabilmesidir.

 

 

9……………………………….Başkalarının davranışlarına,görüş ve düşüncelerine kendimize uymasa bile saygı göstermektir.

 

 

10………………………………Bir topluluğu oluşturan insanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanmasıdır.

 

 

11……………………………… Hakka uygunluk, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi, haklı ile haksızın ayırt edilmesidir.

 

 

12……………………………….Kanun ve yasalar karşısında insanlar arasında ayrım yapılmaması durumudur.

 

13………………………………..Bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan  duygudur.

 

    

 

 

 

 Aşağıdaki kavramları verilen görsellerle eşleştiriniz.

             KARDEŞLİK                  ADALET    

SAYGI           ÖZGÜRLÜK


14.

……………………………………………

 

15.

 

…………………………………………

 

 

16.

 

…………………………………………..

 

17.

 

…………………………………………….

 

 

 

 

 

 

18.Aşağıdaki ifadelerden doğru olana D,yanlış olana Y yazınız.

 

………Her insan zengin,fakir,ten rengi,ırkı,inancı,statüsüne bakılmaksızın sadece insan olduğu için değerlidir.

 

……...Akıl,zeka,yetenek gibi bireysel farklılıkların her biri toplumdaki bir ihtiyacı karşılar.

 

 

………Bütün insanlar özgürlük,onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.

 

……….Bireysel farklılıklar insanları birbirine üstün kılar.Üstünlük bu yüzden doğuştan gelir.

 

 

…….....İnsan hakları herkes için geçerli olmadığından evrensel değildir.

 

0