Cevaplar

2012-10-04T20:07:17+03:00

--“O (Allah) ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı” (Hud/7).

--O (Allah)’dur. Gökleri, yeri ve aralarında olanları altı günde yarattı” (Furkan/59).

--“Gökten bereketli bir su indirdik, onunla biçilecek tane(li ekin)’ler bitirdik. Birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları yetiştirdik, kullarımıza rızık olması için. Ve o suyla ölü bir diyara can verdik. İşte, kabirlerden çıkış da böyle olacaktır” (Kaf/9, 11).

2 5 2
2012-10-04T20:11:25+03:00

Hiç üzerlerindeki göğe bakmazlar mı? 
Bakıp da Bizim onu nasıl sağlamca bina 
ettiğimizi ve süslediğimizi düşünmezler mi? 
Onda bir çatlaklık ve dengesizlik de yok... (KAF 6) 
------------------------------------------------------------------- 
Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında, gece 
ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde… 
düşünen insanlar için elbette birçok dersler vardır. 
(AL-İ İMRAN 190) 

------------------------------------------------------------------ 
Gökleri ve yeri yaratmak, insanları 
yaratmaktan daha büyük bir iştir, 
Ama, insanların çoğu gerçeği bilmezler 
Mü’min; 57, 
------------------------------------------------------------------- 
Allah O’dur ki gökleri, sizin 
de görüp durduğunuz gibi, 
direksiz yükseltti. Sonra da 
Arşının üstünde kuruldu. 
Bunlardan her biri belirli bir vakte kadar dolaşmaktadır. 
Bütün işleri O yönetir. Âyetleri size açıklar 
ki Rabbinize kavuşacağınıza iman edesiniz. 
Ra’d; 2 
------------------------------------------------------------------ 
Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O’dur. 
Rahman’ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. 
Gözünü çevir de bak: 
Her hangi bir kusur görebilir misin? 
Mülk; 3 
------------------------------------------------------------------- 
Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak, gözün bir kusur 
bulamadığından, eli boş ve bitkin geri döner. 
Mülk; 4 
------------------------------------------------------------------ 
Gökte burçlar yaratan, onların içinde bir kandil (güneş) 
ve nurlu bir ay yerleştiren Allah, yüceler yücesidir, 
hayır ve ihsanı sınırsızdır. 
Furkan; 61 
------------------------------------------------------------------ 
Evet, onları hak ve hikmetle, ciddî maksat ve gayelerle 
yarattık, ama onların çoğu bunu anlamazlar. 
Duhan; 39 
------------------------------------------------------------------- 
Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları 
eğlenmek için yaratmadık! 
Duhan;38 
----------------------------------------------------------------- 
Onlar gökte ve yerde önlerinde ne var, 
arkalarında ne var bakmadılar mı? 
Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz, yahut 
üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. 
Elbette bunda Rabbine yönelen her kul için ibret vardır 
Eğer onlara: “gökleri ve yeri yaratan kimdir?” 
diye sorarsan “Allah yarattı” derler. 
De ki: “Peki öyleyse, şimdi baksanıza Allahtan 
başka ibadet ettiğiniz şu nesnelere: 
Şayet Allah bana bir musîbet verirse bunlar o 
musîbeti giderebilirler mi? 
Yahut bana rahmet ve nimet vermek isterse o rahmeti 
engelleyebilirler mi? 
Şu halde sen şöyle de: “Allah bana kâfidir. 
Güvenecek yer arayanlar da, yalnız O’na dayanıp 
güvensinler.

0