Cevaplar

2013-01-06T20:50:13+02:00

Hücrenin organelleri ve özellikleri.
Organel Nedir?
Hücrenin içinde bulunan küçük organlara organel denir. Hücre organellerinin isimleri ve görevleri aşağıda verilmiştir.
Hücre Zarı: Hücreyi dıştan sarar. Hücreye şekil verir. Hücreyi korur. Hücreye madde girişini sağlar.
Hücre Duvarı: Sadece bitki hücresinde bulunur. Canlı değildir. Hücre zarının dışındadır. Hücreyi korur.
Mitokondri: Hücrenin ihtiyacı olan enerjiyi üretir. Enerji ihtiyacı fazla olan kas, karaciğer gibi hücrelerde daha fazladır.
Lizozom: Hücre içindeki büyük maddeleri parçalar. Yani sindirim yapar.
Ribozom: Protein sentezler. Yani üretir.
Çekirdek: Hücrenin yönetim merkezidir. Çekirdeği olmayan hücre yaşayamaz. Kromozom adı verilen DNA taşıyan özel bilgileri de taşır.
Endoplazmik Retikulum: Hücre içinde madde taşıması yapar.
Golgi Cisimciği: Salgı maddeleri üretir. Bitkilerde kokular, hayvanlarda ter, süt gibi salgılar bu sayede gerçekleşir.
Koful: Hücrenin atık maddelerini depolar. Çöp kutusu gibi düşünülebilir. Bitki hücrelerinde 1-2 tane ama büyük, hayvan hücresinde küçük ama çok sayıdadır.
Kloroplast: Sadece bitki hücresinde bulunur. Fotosentez denilen olayı gerçekleştirilir.
Sendrozom: Sadece hayvan hücresinde bulunur. Hücre bölünmesinde görev alır.
Hücre Sıvısı: Sitoplazma olarak adlandırılır. Organellerin içinde bulunduğu jöle kıvamında bir sıvıdır.

Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar
Bitki hücresi köşeli, hayvan hücresi yuvarlaktır.
Bitki hücresinde hücre duvarı vardır, hayvan hücresi yoktur.
Bitki hücresinde kloroplast vardır, hayvan hücresinde yoktur.
Bitki hücresinin kofulları az sayıda ve büyüktür, hayvan hücresinde kofullar çok sayıda küçüktür.
Hayvan hücresinde sentrioller vardır, bitki hücresinde yoktur.

1 3 1
En İyi Cevap!
2013-01-06T20:53:47+02:00

Sentrozom
mitokondri
ribozom
lizozom
koful
golgi cisimciği
endoplazmik retikulum
çekirdek
hücre zarı
sitoplazma    bunlar hayvan hücresindekiler. 

-----------------------------

Hücre çeperi

Sitoplazma

Çekirdek

Sitoplazmada bulunan organeller:

Endoplazmik retikulum

Golgi aygıtı

Ribozom

Mitokondri

Plastitler

Koful  ve kloroplast 

bunlar da bitki hücresindekiler.

3 5 3