Cevaplar

2013-01-06T20:55:30+02:00

* İslâm inançların derin etkisi

* Dilde gitgide yoğunlaşan Arapça-Farsça kelimeler ve tamlamalar

* Yazılı olması

* Eserlerin sahiplerinin belli kişiler olması, anonim eserlerin olmaması

* Nazımda hece ölçüsü yerine "Aruz ölçüsü" kullanılması

* Şiir okurken müzik eşliğinin azalması

* Şiirlerde bireysel, düzyazılarda toplumsal konulara değinme geleneği

* Aşk, din, Allah sevgisi gibi konuların yoğunca işlenmesi

* Halk tabakalarıyla araya giren seçkin dil farkı 

 

İslâmiyet etkisindeki Türk edebiyatının en belirgin özelliklerindedir. Ki daha çok sayılır. 

 

İyi akşamlar. 

1 1 1