Cevaplar

2013-01-06T21:04:53+02:00

Siyer, manen tutulan yol ve gidiş mânâlarını taşıyan sîret kelimesinin çoğuludur Hazreti Adem Aleyhisselâmdan Fahri Kâinat Efendimize kadar gelen peygamberlerin; insanları hak yola çağırmak için vazifelerini nasıl yaptıklarını, bu uğurda ne gibi güçlük ve tehlikelere göğüs gerdiklerini anlatan ilme İslam Tarihi veya Siyer-i Enbiya (Aleyhimüsselam) Denir

Kaynak: http://www.forumlord.net/siyer-i-nebi/9955-siyer-ve-siyer-i-nebi-siyer-i-nebi-nedir.html#ixzz2HDwEzYub

0