Cevaplar

2013-01-06T22:09:33+02:00

Osmanlı Devlet'inde merkezden uzak ve tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlerin özel yönetime bağlı olduğu ve bu eyaletlerden alınan yıllık vergilerin adının “salyane” olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Trablusgarp, Basra, Mısır, Bağdat, Tunus ve Cezayir’in özel yönetimli olan eyaletlerden olduklarına değinilmiştir.

2 2 2
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-06T23:38:59+02:00

salyaneli eyaletler genellikler verimli toprakları bulunmadığı çöl iklimini hüküm sürdüğü padigahta uzak eyaletlerdir mısır trablus gibi bunlarda tımar sistemi bulunmaz vergi olarak deve ve hayvancılıktan alınan adetiağnam vergisidir..

1 1 1