Cevaplar

2013-01-07T01:46:16+02:00

Toros DağlarıZikir anmak, Allah'ı hatırlamak, her sözünde ve her işinde O’nun emirlerine uymak, yasakladıklarından sakınmak. (Bkz. Tasavvuf) Anma, anımsama, ezberleme, hatırlama. Söylenmesi tavsiye edilen hamd, sena ve dua için kullanılan sözler. Bazı alimler zikri, insana sevap kazandıran her türlü hareket olarak tarif etmişlerdir.

 

Yurdumuzun kuzeyinde, Gürcistan sınırından başlayıp Sakarya ırmağın doğusuna kadar uzanan sıradağlar yer alır. Kuzey Anadolu Dağları adı verilen bu sıradağlar, birbirine paralel birkaç sıradan oluşur. En yüksek yeri, Doğu Karadeniz Dağları üzerindeki Kaçkar Tepesi’dir.
Doğu Karadeniz Dağları Karadeniz kıyısı boyunca iki sıra halinde uzanır. Birinci sırayı oluşturan Giresun ve Rize Dağları, kıyı boyunca bir duvar gibi sıralanır. Bu yörede, kıyı ile iç kesimler arasındaki bağlantıyı sağlayan en önemli geçit Kalkanlı Geçidi’dir. İkinci sırayı Çimen. Kop, Mescit ve Yalnızçam dağları oluşturur. Bu yöredeki Kop Geçidi ulaşımda büyük kolaylık sağlar. Kuzey Anadolu Dağları’nın yüksekliği, batıya doğru gidildikçe azalır.

 

Dağları: Bölge genel olarak Toros Dağları ve yüksek platolarla kaplıdır. Batı Toroslar, Bey Dağları, Çiçekbaba ve Barla Dağları, Sultan Dağı, Dedegöl ve Geyik Dağları, Orta Toroslar, Bolkar Dağları, Aladağlar, Tahtalı ve Binboğa Dağları, Nur Dağları. Karadeniz Bölgesinde olduğu gibi dağların uzanış yönü ulaşıma elverişli olmadığı için ulaşım ancak geçitlerden sağlanır. Bu geçitler Çubuk, Gülen ve Gürbulay Geçitlerdir.

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/226595-akdeniz-bolgesinin-yeryuzu-sekilleri-nasildir.html#ixzz2HF4zLpGV

1 4 1