Cevaplar

2013-01-06T22:45:55+02:00

V = Hacim demektir.

 

Bir maddenin 1 mol ünün hacmine molar hacim denir. Katılar ve sıvıların molar hacimleri maddeden maddeye değişir. Ancak aynı koşullarda bütün gazların molar hacimleri birbirine eşittir.Sıcaklığın 0°C (273 K), basıncın 1 atm olduğu koşullara normal koşullar; sıcaklığın 25 °C (298 K), basıncın 1 atm olduğu koşullara oda koşulları denir. Bütün gazların molar hacimleri, normal koşullar altında (NKA) 22,4 litre, oda koşullarında 24,5 litredir.

Buraya kadar öğrendiklerimizi birkaç gaz için şöyle özetlenebilir.

6,02x10 23 H2 molekülü = 1 mol H2 molekülü = 2 g = 22,4 L (NKA)

6,02x10 23 CH4 molekülü = 1 mol CH4 molekülü = 64 g = 22,4 L (NKA)

6,02x10 23 SO2 molekülü = 1 mol SO2 molekülü = 64 g = 22,4 L (NKA)

 

Bahsettiğin formül ise n(mol sayısı)=m(Kütle)/Ma(1 molünün kütlesi) olabilir.

2 3 2
En İyi Cevap!
2013-01-06T23:41:12+02:00

ve maddenin hamicidr arkdaş. kütle/yoğunluktan bulursun

2 3 2