. Skolanga’da devlet başkanına “Büyük Şef” denmekte ve kabile şefleri tarafından seçilmektedir. Büyük Şef ömür boyu görevde kalmaktadır. “Büyük Şef”liğe aday olabilmek için ülkenin on kabilesinden birinin şefi olmak gerekmektedir. Büyük Şefin bir çok yetkileri yanında Başbakan atamak yetkisi de vardır. Skolanga’da kanunlar, halk tarafından seçilen Halk Meclisi tarafından yapılmaktadır. Keza bu Meclis, hükümeti güvensizlik oyuyla düşürebilmektedir. Skolanga’da bir de, on kabile şefinden oluşan “Kabile Şefleri Yüksek Konseyi” vardır. Uluslararası andlaşmaları onaylama yetkisi bu Konseye aittir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Skolanga parlâmenter sisteme sahiptir.

b) Skolanga bir devlet deðil, kabileler topluluðudur.

c) Skolanga’da başkanlık sistemi vardır.

d) Skolanga bir monarşidir.

e) Skolanga anti-demokratik bir devlettir.

1

Cevaplar

2013-01-06T23:01:02+02:00

Skolanga devleti monarşı bir devletir bu yuzden cevap d yonetim sekli kabileler seklindedir 

1 5 1